Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een gedwongen opname, soms een collocatie genoemd, is bedoeld als een beschermingsmaatregel. Een patiënt kan door een magistraat tot opname gedwongen worden indien hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Meestal worden deze patiënten opgenomen in een PZ.

Het aantal gedwongen opnames neemt duidelijk toe en dan voornamelijk in het Vlaamse Gewest. Deze vaststelling sterkt ons in de overtuiging dat crisispsychiatrie, zowel in een ambulante als in een residentiële setting meer dan noodzakelijk is.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEDWONGEN OPNAMES IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN PER GEWEST IN PZ EN PAAZ

PZ PAAZ