Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Enerzijds stellen we vast dat verblijfsduren verkorten maar anderzijds komen we tot de vaststelling dat patiënten, na hun ontslag, nog hetzelfde jaar opnieuw worden opgenomen, in hetzelfde ziekenhuis.

Meestal beperkt zich dat tot één enkele heropname in hetzelfde jaar maar frequentere heropnames komen meer en meer voor.[1]

 AANTAL HERHAALDELIJKE OPNAMES IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ (2018)


 

[1] Er moet rekening gehouden worden met het feit dat er geen uniek patiënten-identificatienummer bestaat binnen Minimale Psychiatrische Gegevens. Hierdoor kan een patiënt enkel gevolgd worden binnen eenzelfde ziekenhuis en kunnen heropnames in andere ziekenhuizen niet in rekening gebracht worden. Dit kan resulteren in een onderschatting van het aantal heropnames.