Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Drie vierde van de verblijven in psychiatrische diensten voor volwassenen in PZ duren minder dan 3 maanden. Ongeveer 14,4% van de verblijven in de PZ duren minder dan een week. In de psychiatrische diensten voor volwassenen in PAAZ duurt bijna 80 % van de verblijven minder dan een maand. Eén derde van de verblijven duurt zelfs minder dan een week. Verder kan men vaststellen dat in de PZ weinig verblijven op dezelfde dag worden beëindigd terwijl dit in PAAZ regelmatiger voorkomt.

VERBLIJFSDUUR IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ


Afb NL 03

Afb NL 04

Het gemiddeld aantal ligdagen per jaar[1] in PAAZ is duidelijk kleiner dan in een PZ. Dit heeft te maken met de acute behandeling van de patiënten die in een PAAZ primeert. Daarenboven blijft het gemiddeld aantal ligdagen per jaar er ongeveer gelijk doorheen de jaren, terwijl die in de PZ ongeveer met gemiddeld 20 dagen (26%) wordt ingekort tegenover 2005.

EVOLUTIE VAN HET GEMIDDELD AANTAL LIGDAGEN PER VERBLIJF IN EEN JAAR IN EEN PSYCHIATRISCHE DIENST VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ

 

[1] Het gemiddeld aantal ligdagen werd berekend als het totaal aantal ligdagen ten opzichte van het aantal hospitalisaties in een desbetreffend jaar. Dit betreft bijgevolg niet de gemiddelde verblijfsduur gezien het aantal ligdagen uit een voorgaand jaar niet in rekening werd genomen. Voor deze berekening werden zowel de partiële als de residentiële verblijven in rekening genomen.