Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In 2018 werden er in totaal 122.403 verblijven (residentieel en partieel) geregistreerd in psychiatrische diensten voor volwassenen in PZ en PAAZ. Hiervan werden er 66.142 gerealiseerd in PZ en 56.261 in PAAZ[1][2]. Dit betekent, in vergelijking met 2005, een toename van het aantal verblijven met 13,3% in PZ en met 16,3% in PAAZ. Daarnaast kunnen we vaststellen dat de evolutie van het aantal verblijven in PAAZ quasi parallel verloopt aan deze in de PZ.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ


We stellen vast dat het totaal aantal verblijven voor mannen en vrouwen gelijklopend is. We merken wel een duidelijk verschil in het type voorziening waar een man of een vrouw wordt behandeld voor zijn/haar problematiek. We stellen namelijk vast dat mannen eerder verblijven in een PZ.

 EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ PER GESLACHT[3]

Mannen Vrouwen

De stijging van het aantal verblijven in PZ en PAAZ situeert zich in de actieve bevolking (19-64 jaar), waarbij we tussen 2013 en 2016 een sterke toename in de groep van 19 tot 40 jaar observeren[4].

  EVOLUTIE VAN HET AANTAL ZIEKENHUISVERBLIJVEN IN PSYCHIATRISCHE DIENSTEN VOOR VOLWASSENEN IN PZ EN PAAZ PER LEEFTIJD[5]


 

[1] Bron: Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG), FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu

[2] Dit betreft het aantal geregistreerde residentiele en partiële verblijven in bedden voor volwassenen (alle kenletters m.u.v. K, k1, k2, Tf) in het betreffende jaar ongeacht het jaar van opname en ongeacht of de patiënt reeds ontslagen werd.

[3] De verblijven waarbij het geslacht van de patiënt onbekend is, werden niet in rekening genomen.

[4] De categorie van 0-18-jarigen wordt voor de volledigheid eveneens vermeld. In uitzonderlijke gevallen is het namelijk mogelijk dat kinderen en jongeren in een psychiatrische dienst voor volwassenen worden opgenomen. Verder kunnen de verblijven in de categorie 0-18-jarigen mogelijk het resultaat zijn van een foutieve registratie.

[5] De verblijven waarbij de leeftijd van de patiënt onbekend is, werden niet in rekening genomen.