Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

We stelden reeds eerder dat de hervorming van de GGZ in België beoogt om een ziekenhuisopname zoveel als mogelijk te voorkomen en, wanneer een opname in een ziekenhuis toch onvermijdelijk blijkt, dient deze liefst zo kort mogelijk gehouden te worden.

Om in deze opdracht te slagen staan een aantal alternatieven ter beschikking van de patiënten.