Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De GGZ-hervorming voor volwassenen wordt vaak “Project 107” genoemd, verwijzend naar het artikel 107 van de ziekenhuiswet dat zegt dat “De Koning in specifieke financieringswijzen kan voorzien om, op experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en programma-georiënteerde financiering van zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken”.

Concreet betekent dit dat ziekenhuizen een deel van hun bedden tijdelijk buiten gebruik kunnen stellen of bevriezen. Deze ‘bed-bevriezing’ gebeurt op vrijwillige basis na overleg tussen de netwerk­partners en mits goedkeuring door de federale overheid. Deze goedkeuring impliceert dat budgetgarantie verleend wordt aan het ziekenhuis dat bedden buiten gebruik stelt. Op 1/01/2020 waren er 2.178 buiten gebruik gesteld.

AANTAL BUITEN GEBRUIK GESTELDE BEDDEN PER GEWEST (01/01/2020)[1]

Het personeel dat vrijkomt door de buiten gebruikstelling van de bedden kan ingezet worden in alternatieve zorgverlening. In de praktijk gaat dit over mobiele equipes voor gespecialiseerde zorg in de thuisomgeving of over intensifiëring van de residentiële zorg.

2.178 bedden werden reeds buiten gebruik gesteld ten voordele van mobiele equipes en intensiëfering van de zorg

 [1] Bron: Dienst Psychosociale gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu