Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In crisissituaties volstaan gesprekken met een hulpverlener van een mobiel crisisteam of van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) soms niet om psychische klachten te verhelpen. Een opname en behandeling in een PZ of in een PAAZ is dan de meest aangewezen oplossing.

Hier gaat een multidisciplinair team van gespecialiseerde hulpverleners samen met de patiënt aan de slag om een passend behandelingstraject uit te werken (zowel voor acute als chronische problemen) en bereiden ze de terugkeer naar huis en de vervolgzorg voor.

Een crisisopname is mogelijk in een intensieve dienst (ID) waar zowel een individueel als een groepstherapeutisch traject wordt aangeboden, zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

Wanneer de problematiek dermate ernstig is en een ID-opname niet aan de behoeften beantwoordt, is een HIC-eenheid (High & Intensive Care) een alternatief. De patiënt verblijft er op een beveiligde kamer, in een rustgevende omgeving met de mogelijkheid om te werken met één-op-één behandelingen met de focus op herstel van de autonomie en zelfredzaamheid. In elk geval dienen dwangmaatregelen maximaal vermeden te worden.