Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Sinds 2006 is het aantal voltijdse equivalenten in psychiatrische ziekenhuizen toegenomen met 9,4%[1].

Meer dan de helft van de personeelsleden vinden we terug in de categorie ‘verplegend en verzorgend personeel’.

 EVOLUTIE AANTAL VOLTIJDS EQUIVALENTEN (VTE) IN PZ PER TYPE BEROEP

Wanneer we de kwalificatie van het verplegend en verzorgend personeel bekijken, stellen we vast dat 71 % van hen verpleegkundigen zijn. We zien dat het zorgpersoneel in aantal afneemt en het aantal gegradueerden of bachelors toeneemt.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VTE VAN HET VERPLEEGKUNDIG EN VERZORGEND PERSONEEL 

[1] Bron: Finhosta, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu