Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

BelPEP is een multidisciplinair platform dat bestaat uit 3 werkgroepen van deskundigen en gericht is op het bevorderen van het rationeel gebruik van psychoactieve geneesmiddelen in België. In een globale visienota werd een overzicht gemaakt van de historiek, het statuut, de context, de verschillende problemen en prioriteiten van het platform.

Meer weten over de globale visienota: www.health.belgium.be

Hieronder een korte opsomming van een aantal acties die reeds ondernomen zijn:

  • Diverse instrumenten zijn ontwikkeld om professionals in hun praktijk te ondersteunen. Zo werden twee websites gecreëerd om recente wetenschappelijke informatie te verzamelen:

-  Een website over de diagnose en de behandeling van ADHD (www.trajet-tdah.be).

-  Een website met betrekking tot het adequaat voorschrijven van slaapmedicatie en kalmeermiddelen (www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be).

 

[1] Lokale kwaliteitsgroep: een groep van artsen of apothekers-biologen, die hun medische praktijkvoering delen en kritisch beoordelen om de zorgkwaliteit te verbeteren.