Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Negen crisiseenheden van telkens 4 bedden vangen patiënten in crisis op voor een beperkte periode van 5 dagen. Een intensief en multidisciplinair team (11 VTE) verzorgt jaarlijks ongeveer 3.500 patiënten. Specifiek aan dit project is dat de follow-up gebeurt door casemanagement en dat er een zekere affiniteit is met de doelgroep van patiënten die psychoactieve middelen gebruiken.