COVID-19 surveillance

1. Achtergrond

De pandemie van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) begon in december 2019 in de stad Wuhan, China, als een cluster van gevallen van longontsteking van onbekende oorsprong, gediagnosticeerd bij mensen die naar de voedselmarkt van Huanan waren geweest. Sequentiebepaling van het gehele genoom duidde op een nieuw coronavirus als de oorzakelijke pathogeen - momenteel bekend als het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Op 11 maart 2020 verklaarde de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 tot een wereldwijde pandemie.

Het virus wordt van mens op mens overgedragen door besmettelijke druppeltjes. De meest voorkomende symptomen zijn koorts, hoesten en kortademigheid. Andere symptomen kunnen zijn: extreme vermoeidheid, spierpijn, smaak- en reukverlies. In 80% van de gevallen zijn de infecties mild, en sommige mensen hebben weinig of geen symptomen. Het risico op ernst neemt echter aanzienlijk toe met de leeftijd. Vooral 65-plussers en zeker 80-plussers lopen gevaar. Obesitas en onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart-, long- of nierziekte, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige ziekte verhogen ook het risico op ernstige ontwikkeling. Momenteel worden er wereldwijd vaccinatiecampagnes uitgerold; meer informatie over vaccins vindt u hier.

Een overzicht van de wetenschappelijke informatie over COVID-19 op basis van geactualiseerde literatuuropvolging is beschikbaar in de Sciensano factsheet.

2. Epidemiologische situatie

België

In België werd het eerste bevestigde geval gemeld op 3 februari 2020, bij een asymptomatische persoon gerepatrieerd uit Wuhan. De tweede werd bijna een maand later geregistreerd, op 1 maart; dit geval werd gevolgd door een snelle groei van het aantal gevallen na de krokusvakantie. Sindsdien verspreidt het virus zich op grote schaal in het land.

Het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano volgt de epidemie op op basis van de gegevens die door zijn surveillancenetwerken worden verzameld en rapporteert dagelijks over de laatste cijfers en trends.

Vier sleutelindicatoren worden opgevolgd; voor elke indicator wordt een voortschrijdend gemiddelde berekend over de afgelopen 7 dagen en vergeleken met het gemiddelde van de 7 voorgaande dagen:

 • het aantal bevestigde gevallen;
 • het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van laboratoriumbevestigde gevallen;
 • het aantal bezette bedden op intensieve zorgen; en
 • het aantal doden.

Bovendien wordt het reproductiegetal, dat wil zeggen het gemiddelde aantal mensen dat is geïnfecteerd door een persoon die besmet is met het virus, berekend. Als het reproductiegetal hoger is dan 1, verspreidt de ziekte zich onder de bevolking.

Het aantal gevaccineerden wordt ook dagelijks gevolgd.

Meer informatie over de COVID-19-mortaliteit is te vinden op een afzonderlijke pagina van deze website.

Resultaten

Aangezien de cijfers voortdurend evolueren, verwijst deze pagina naar de belangrijkste websites waar de cijfers elke dag worden bijgewerkt. Gegevens kunnen op verschillende plaatsen en in verschillende vormen worden geraadpleegd:

 1. Dynamisch dashboard
 2. Rapporten:
  1. Dagelijkse rapporten presenteren de belangrijkste indicatoren per regio en hun evolutie. 
  2. Wekelijkse rapporten presenteren meer gedetailleerde analyses.
  3. Thematische rapporten met diepgaande analyses van specifieke onderwerpen zoals:
   1. Gehospitaliseerde COVID-19-patiënten
   2. COVID-19-infecties bij kinderen
   3. Schoolsurveillance
  4. Elke vrijdag verschijnt er een wekelijks rapport over de situatie in de woonzorgcentra
 3. Open data zijn beschikbaar
 4. Veelgestelde vragen worden beantwoord in een specifiek document

Internationaal

Vergelijkingen tussen landen moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege verschillen in teststrategie, in laboratoriumcapaciteit en in de effectiviteit van de surveillance. Vergelijkingen van COVID-sterfgevallen worden ook belemmerd door verschillen in de methodologie voor het tellen van COVID-19-sterfgevallen; zo tellen sommige landen zowel bevestigde als vermoedelijke COVID-19-sterfgevallen, terwijl anderen alleen die sterfgevallen beschouwen waar een bevestiging door het laboratorium kon uitgevoerd worden.

Internationale epidemiologische gegevens kunnen op verschillende platformen worden geraadpleegd:

3. Meer informatie

Naast zijn bewakingsopdracht is Sciensano ook betrokken bij wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond COVID-19. Sciensano neemt als coördinator of partner deel aan projecten die tot doel hebben het virus en zijn effecten op de volksgezondheid beter te begrijpen. Een overzicht van de lopende projecten kan hier geraadpleegd worden.

Specifieke aspecten van COVID-19 monitoring, preventie en controle zijn gedelegeerd naar het regionale niveau. Meer informatie over deze aspecten is beschikbaar via de volgende websites:

Het laatste nieuws over de situatie is te vinden via info-coronavirus.be.

Voor meer informatie over de huidige maatregelen die de overheid in België neemt.

Als u één van de COVID-19-symptomen vertoont, blijf dan thuis en bel uw arts.

Bent u een gezondheidswerker, dan vindt u de procedures voor het behandelen van COVID-gevallen op de website van Sciensano.

Definities

Voortschrijdend gemiddelde
Het voortschrijdend gemiddelde wordt berekend als het gemiddelde aantal gevallen gedurende de afgelopen 7 dagen. Het voortschrijdend gemiddelde vlakt de dagelijkse schommelingen uit en is daarom een meer robuuste manier om trends te evolueren dan het aantal gevallen dat zich de afgelopen dag heeft voorgedaan.
Reproductiegetal
Het gemiddelde aantal mensen dat wordt geïnfecteerd door een persoon met het virus besmet is. Als het reproductiegetal hoger is dan 1, verspreidt de ziekte zich onder de bevolking.