In 2018 waren er 436 sterfgevallen onder zuigelingen geregistreerd in het Rijksregister

Gegevens over sterfgevallen bij kinderen jonger dan 1 jaar tot 2018 zijn nu opgenomen op de pagina over zuigelingensterfte.