Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Ook in 2019 nog geen daling van de kankerincidentie in zicht

De pagina over kanker is bijgewerkt met de gegevens voor 2019.

Sociale en geestelijke gezondheid zijn niet verbeterd in begin 2021

Sociale en geestelijke gezondheid zijn medio 2021 verbeterd, maar nog steeds zorgwekkend

De COVID-19 impact pagina is bijgewerkt met de gegevens voor Juni 2021.

In 2020 daalde de levensverwachting met 1 jaar

In 2020 daalde de levensverwachting met 1 jaar

 De pagina over levensverwachting is bijgewerkt met gegevens over 2020.

Zelfmoordgedragen zijn zorgwekkend onder jongeren

Suïcidaal gedrag bij jongeren is zorgwekkend

De pagina "Zelfmoordgedrag" beschrijft nu de situatie tijdens de COVID-19 crisis.

Sociale en geestelijke gezondheid zijn niet verbeterd in begin 2021

Sociale en geestelijke gezondheid zijn begin 2021 nog niet verbeterd

De COVID-19 impact pagina is bijgewerkt met de eerste gegevens voor 2021.

Nieuwe mortaliteit pagina's !

Gegevens over sterfte aan alle oorzaken tot 2020 en over doodsoorzaken tot 2017 zijn beschikbaar.

Nieuwe COVID-19 pagina's !

Publicatie van een COVID-19 hoofdstuk.