Waarom de performantie van het Belgische gezondheidssysteem meten?

De Europese landen binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben beslist om regelmatig een soort check-up van hun gezondheidszorgsysteem uit te voeren. Dit initiatief is gekend onder de naam ‘Health System Performance Assessment (HSPA)’.

De huidige check-up is gebaseerd op een aantal meetbare indicatoren die samen een volledige, transparante en toerekenbare visie op de performantie van een gezondheidssysteem bieden, en waarmee veranderingen doorheen de tijd nauwgezet kunnen worden opgevolgd. Dit HSPA-proces helpt de autoriteiten van de deelnemende landen bij het uitstippelen van hun strategie voor gezondheid en zorg.

Nog een beetje geduld, de indicatoren zullen hier beschikbaar zijn vanaf 25 april 2019.

De indicatoren zijn ingedeeld in vijf dimensies en vijf specifieke thema's. Naargelang uw interesse, kan u de indicatoren raadplegen op basis van de dimensies (bv. alle indicatoren rond zorgtoegankelijkheid) of van de thema’s (bv. alle indicatoren over zorg aan het levenseinde).

De vijf dimensies van het gezondheidszorgsysteem zijn:

  • de zorgtoegankelijkheid,
  • de zorgkwaliteit (die op haar beurt uit vijf subdimensies bestaat: doeltreffendheid, geschiktheid, veiligheid, continuïteit en patiëntgerichtheid)
  • de efficiëntie van de zorg,
  • de duurzaamheid van het gezondheidssysteem,
  • de billijkheid van het gezondheidssysteem (contextuele indicatoren).

De vijf specifieke thema's zijn:

  • preventie
  • geestelijke gezondheidszorg
  • zorg voor moeder en pasgeboren kind
  • ouderenzorg
  • zorg aan het levenseinde