Liesbreuk

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
  TOTAAL Graph
VOORNAAMSTE ZORGVERLENERS
Heelkunde 92,00%  
VOORNAAMSTE VOORSCHRIJVERS
Onbekend 100,00%    
GESTANDAARDISEERDE GEBRUIKSSTATISTIEKEN
Gemiddeld aantal interventies per jaar 24.998  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  per 100.000 verzekerden 229,53  
Mediane leeftijd (jaar) 59
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,28
Percentage vrouwen 12,78%
Percentage ambulante verstrekkingen 44,82%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 0,90
TRENDS
Trends (2007-2017) -3,03%
Trends (2015-2017) -0,81%
Statistisch significant verschil? (p-waarde) Ja (0,001)
GEOGRAFISCHE VARIATIES
Variatiecoëfficiënt (2007-2009) 9,04
Variatiecoëfficiënt (2015-2017) 16,91  
Statistisch significant verschil? (p-waarde) Ja (<0,001)  
Max/min ratio van het aantal interventies per 100.000 verzekerden (per gewest) 1,14
Max/min ratio van het aantal interventies per 100.000 verzekerden (per arrondissement) 1,61
GESTANDAARDISEERDE UITGAVEN
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven (€) 9.683.151  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde (€) 0,89  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,16  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,64  
Gemiddelde kostprijs van de interventies (€) 387,36

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
241113-241124 Operatieve behandeling van een beklemde hernia, zonder darmresectie 01-04-1985 01-01-2012
241150-241161 Operatieve behandeling van een hernia, ongeacht de aangewende techniek 01-04-1985 01-01-2012
241334-241345 Behandeling van een al dan niet beklemde tweezijdige liesbreuk 01-10-1995 01-01-2012
241872-241883 Heelkundige behandeling van een eenzijdige inguinale, femorale of obturatorhernia 01-01-2012
241894-241905 Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale, femorale of obturatorhernia 01-01-2012
244694-244705 Tweezijdige herniorrafie langs abdominale weg met plaatsen van het prothetisch materiaal in preperitoneale positie 01-08-1988 01-01-2012

 

 

Hernieinguinale Nomenclature

Geen selectie

 

2017

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Ambulante percentageAmbulante percentage
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart


Hebt u opmerkingen over de selectie van gegevens of van de populatie?
Gelieve het formulier in te vullen.

(Een formulier om ons te helpen de cijfers te interpreteren zal binnenkort beschikbaar zijn)


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie