Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Wachttijden voor een afspraak bij een specialist kunnen een obstakel vormen om tijdig toegang te krijgen tot zorg.

Een eerste indicator betreft de wachttijd voor een afspraak bij een specialist (A-9). Het gaat om een zelfgerapporteerde wachttijd die bevraagd wordt in de Gezondheidsenquête van Sciensano.

Een andere indicator betreft de wachttijd voor een eerste afspraak in een ambulante instelling voor geestelijke gezondheidszorg (MH-3). Deze wordt meer in detail besproken in het domain van de geestelijke gezondheidszorg.

Wachttijd van meer dan twee weken voor een consultatie bij een specialist (A-9)

Deze indicator kwantificeert het percentage afspraken bij een specialist waarvoor een wachttijd was van twee weken of meer.

Het gaat om een zelfgerapporteerde wachttijd die bevraagd wordt in de Gezondheidsenquête van Sciensano.

RESULTATEN
  • Van de bevraagde populatie gaf 48% aan meer dan twee weken te hebben moeten wachten voor ze bij een specialist terechtkonden in 2018 (38% in 2013).
  • Er waren geen grote verschillen tussen de verschillende regio’s in België.
  • De wachttijd werd als problematisch beschouwd door 13,5% van de bevraagde personen in 2018.

Naar technische fiche en gedetailleerde resultaten