Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Waarom de "praktijkvariaties"?

Nog een beetje geduld, de analyses zullen hier beschikbaar zijn vanaf 25 april 2019.

Praktijkvariaties omvatten elke ongegronde variatie in de geneeskundige verstrekkingen. Met een ongegronde variatie wordt een afwijkende variatie bedoeld, die veroorzaakt wordt door ontoereikende of buitensporige verstrekkingen. Die variaties getuigen van een mogelijk ongelijke toegang tot op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg ("evidence-based medicine") voor elke verzekerde, rekening houdend met zijn behoeften, en een potentieel gebrek aan efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem.