Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Toegankelijkheid verwijst naar het gemak waarmee de bevolking toegang krijgt tot de gezondheidsdiensten, in termen van afstand (geografische spreiding), kostprijs, tijd en beschikbaarheid van het personeel. Het is een voorwaarde voor een efficiënt en kwaliteitsvol zorgsysteem.

We evalueerden de toegankelijkheid van de gezondheidszorg aan de hand van drie subdimensies:

Bepaalde indicatoren geanalyseerd in specifieke domeinen van de zorg hebben eveneens betrekking op de toegankelijkheid:

  • Binnen de indicatoren over geestelijke gezondheidszorg: het aantal actieve psychiaters (MH-2) en erkende psychologen (MH-12) en de wachttijd voor een eerste contact binnen de geestelijke gezondheidszorg (MH-3);
  • Binnen de indicatoren over ouderenzorg: het percentage ouderen die langdurige zorg krijgen in een instelling (OLD-1) of thuis (OLD-2), het percentage 50-plussers die mantelzorg verstrekken (OLD-3), het aantal beschikbare bedden in woonzorgcentra (OLD-4), het aandeel mensen met een lage zorgafhankelijkheid in de populatie van de woonzorgcentra (OLD-5) en het aantal actieve geriaters (OLD-6);
  • Binnen de indicatoren over het levenseinde: het aantal patiënten die palliatieve zorg krijgen (EOL-1) en het aantal patiënten die laattijdig palliatieve zorg krijgen (EOL-2).