Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 72,62%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 14,18%
Mediane leeftijd 48 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,18
Percentage vrouwen 53,50%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,20
Variatiecoëfficiënt (2022) 17,70
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,83
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 237.776.236
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 2.066.021
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 3,56%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 145,73
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 7,78%
Variatiecoëfficiënt 2013-2015 10,65
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 13,11
Trends 2013-2022 -0,74%
Trends 2013-2019 -0,62%
Trends 2019-2022 -0,99%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 235.529.824
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 20,47
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 12,58%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,48
% “Goedkope” geneesmiddelen 41,69%
Trends 2013-2022 1,92%
Trends 2019-2022 5,17%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
R03AB NIET-SELECTIEVE BETA-SYMPATHICOMIMETICA
R03AC SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA
R03AK SYMPATHOMIMETICA + CORTICOIDEN OF ANDERE MIDD., EXCL. ANTICHOLINERGICA
R03AL SYMPATHOMIMETICA MET ANTICHOLINERGICA
R03BA GLUCOCORTICOIDEN
R03BB PARASYMPATHICOLYTICA
R03BC ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL. CORTICOSTEROIDEN
R03CA ALFA- EN BETA-SYMPATHICOMIMETICA
R03CC SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA
R03DA XANTHINEDERIVATEN
R03DC LEUKOTRIEENRECEPTORANTAGONISTEN
R03DX OVERIGE SYSTEMISCHE MIDDELEN VOOR OBSTRUCT. AANDOENINGEN VD LUCHTWEGEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Middelen obstructieve aandoeningen luchtwegen (2022)

Geen selectie

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie