Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Orthodontisten 66,96%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 87.113  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 752,24
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2021   0,1%
Percentage ambulante verstrekkingen 100,00%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 13 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,27
Percentage vrouwen 54,01%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 0,54
TRENDS    
Trends 2012-2022 1,94%
Trends 2012-2019 1,90%
Trends 2019-2022 2,04%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2012-2014 14,33
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 12,00
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,08
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 1,78
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 60.768.886  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 5,25  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,27  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,03  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 697,59  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
305550
305561
Orthodontisch onderzoek met verzamelen van de gegevens met het oog op het opstellen van een behandelingsplan, en vervaardigen van de modellen van de 2 bogen in gebruikelijke occlusie 01-04-2014
305572
305583
Analyse van de gegevens en opstellen van een behandelingsplan en bewaring van bijlage 60 of het equivalent in het dossier van de patiënt 01-04-2014
305616
305620
Forfait voor een regelmatige orthodontische behandelingszitting; maximum 2 per kalendermaand en maximum 6 per 6 kalendermaanden, ongeacht het aantal zittingen 01-04-1985
305631
305642
Forfait voor apparatuur per regelmatige orthodontische behandeling, bij het begin van de behandeling. 01-04-1985
305653
305664
Forfait voor een regelmatige orthodontische behandelingszitting die een eventuele onderbreking van de regelmatige orthodontische behandeling aankondigt van meer dan 6 kalendermaanden. 01-11-1997
305675
305686
Bijkomend forfait voor apparatuur en per regelmatige orthodontische behandeling, na 6 forfaits voor een regelmatige orthodontische behandelingszitting en ten vroegste tijdens de 6e kalendermaand van behandeling 01-04-1985
305734
305745
Forfait voor een regelmatige orthodontische behandelingszitting tijdens een verlenging van behandeling. 01-04-2014
305830
305841
Orthodontisch onderzoek of advies, met rapport 01-04-1985
305852
305863
Contentiecontrolezitting, maximum 1 per kalendermaand en maximum 4 per kalenderjaar 01-04-1985
305874
305885
Nemen van afdrukken, met inbegrip van het vervaardigen van de afgietsels van de 2 bogen, op vraag van de Technisch tandheelkundige raad 01-04-1985
305911
305922
Cephalometrische analyse op een teleradiografie, met uitzondering van de radiografie, eenmaal per kalenderjaar 01-12-2006
305933
305944
Forfait voor vroege orthodontische behandeling, bij het begin van de behandeling 01-07-2008
305955
305966
Forfait voor vroege orthodontische behandeling, bij het einde van de behandeling en ten vroegste gedurende de 6e kalendermaand van de behandeling. 01-07-2008

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Debutdetraitementorthodontique Nomen

Geen selectie

2022

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie