Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Acute en urgentie-geneeskunde 47,32%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 2.975.942  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 25.698,00
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2021   26,3%
Percentage ambulante verstrekkingen 100,00%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 40 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,88
Percentage vrouwen 49,98%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,63
TRENDS    
Trends 2012-2022 1,65%
Trends 2012-2019 2,27%
Trends 2019-2022 0,24%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2012-2014 25,00
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 21,66
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,41
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 2,05
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 88.976.822  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 7,68  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,35  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,25  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 29,90  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
590516
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of de arts-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590531
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of de arts-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590553
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of de geaccrediteerde arts-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590575
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of de geaccrediteerde arts-specialist die houder is van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590590
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de arts-specialist die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-05-2016
590612
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de arts-specialist die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-05-2016
590634
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de arts-specialist in de acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590656
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de arts-specialist in de acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590671
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts-specialist in de acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590693
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts-specialist in de acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590715
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts-specialist die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-05-2016
590730
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts-specialist die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-05-2016
590752
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de arts die houder is van een brevet acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590774
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de arts die houder is van een brevet acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590796
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, zonder verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts die houder is van een brevet acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590811
Honorarium voor de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, met verwijsbrief van een huisarts, door de geaccrediteerde arts die houder is van een brevet acute geneeskunde die er de permanentie verzekert, met schriftelijk verslag 01-07-2007
590833
Bijkomend honorarium voor één van de verstrekkingen van de reeks 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796 of 590811 wanneer de prestatie uitgevoerd wordt tussen 21 en 8 uur of zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur 01-07-2007

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Admissionauxurgences Nomen

Geen selectie

2022

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie