Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 74,92%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 5,74%
Mediane leeftijd 63 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,15
Percentage vrouwen 81,81%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,34
Variatiecoëfficiënt (2022) 41,21
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 3,63
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 126.817.550
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 1.105.829
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 2,99%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 192,51
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 1,17%
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2012-2014 48,07
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2020-2022 41,06
Trends 2012-2022 0,78%
Trends 2012-2019 1,05%
Trends 2019-2022 0,13%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 15.473.720
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 1,35
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 13,65%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 3,73
% “Goedkope” geneesmiddelen NA
Trends 2012-2022 1,79%
Trends 2019-2022 0,65%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
H03AA SCHILDKLIERHORMONEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

TitleYear12

Ouder dan of gelijk aan 1 jaar

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie