Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Laatste nieuws

Update

23.07.2020 Actualisering van de rapporten

Nu de databases 2019 beschikbaar zijn, zijn de publicaties geactualiseerd, maar er is meer...

Waarom de "praktijkvariaties"?

Praktijkvariaties omvatten elke ongegronde variatie in de geneeskundige verstrekkingen. Met een ongegronde variatie wordt een afwijkende variatie bedoeld, die veroorzaakt wordt door ontoereikende of buitensporige verstrekkingen. Die variaties getuigen van een mogelijk ongelijke toegang tot op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg ("evidence-based medicine") voor elke verzekerde, rekening houdend met zijn behoeften, en een potentieel gebrek aan efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem.

Praktijkvariaties in Europa