Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Laatste nieuws

Balloon G69D84C98E 640

01.07.2022 2021 staat online!

Enkele nieuwe belangrijke ontwikkelingen: Verfijnde statistieken en nieuwe trendgrafieken om 2020 te omzeilen in deze...

Sharpener

15.08.2021 Een buitengewoon jaar, het aanscherpen van werktuigen en het verruimen van horizonten

De analyserapporten worden vernieuwd en verder ontwikkeld...

Puzzle

15.12.2020 Vervolg en afronding van de actualisering van de verslagen voor het jaar 2019

Lage variabele zorg is nu gedocumenteerd in het kader van praktijkvariaties...

Waarom de "praktijkvariaties"?

Praktijkvariaties omvatten elke ongegronde variatie in de geneeskundige verstrekkingen. Met een ongegronde variatie wordt een afwijkende variatie bedoeld, die veroorzaakt wordt door ontoereikende of buitensporige verstrekkingen. Die variaties getuigen van een mogelijk ongelijke toegang tot op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg ("evidence-based medicine") voor elke verzekerde, rekening houdend met zijn behoeften, en een potentieel gebrek aan efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem.

Algemene context van de praktijkvariaties

De methodologie voor het analyseren van variaties in de gezondheidszorgpraktijken vindt enerzijds plaats in een nationale context van distributie en toegang tot verschillende zorgverleners en anderzijds in een internationale context van soortgelijke analyses...