Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: 30001 - Algemeen tandarts 95,28%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 3,86%
Mediane leeftijd 49 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,06
Percentage vrouwen 52,46%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,35
Variatiecoëfficiënt (2022) 26,25
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 2,67
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 4.738.725
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 41.174
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 10,28%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 10,66
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 1,84%
Variatiecoëfficiënt 2013-2015 20,79
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 25,15
Trends 2013-2022 0,10%
Trends 2013-2019 -0,35%
Trends 2019-2022 1,01%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 3.785.729
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 0,33
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 37,45%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,83
% “Goedkope” geneesmiddelen 99,36%
Trends 2013-2022 -5,08%
Trends 2019-2022 -0,53%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
J01 ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J01AA TETRACYCLINES
J01BA AMFENICOLEN
J01CA PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CE BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CF BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES
J01CR COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS
J01DB CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE
J01DC CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE
J01DD CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DE CEFALOSPORINES VAN DE VIERDE GENERATIE
J01DF MONOBACTAM-ANTIBIOTICA
J01DH CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DI OVERIGE CEFALOSPORINES EN PENEMS
J01EA TRIMETHOPRIM EN AFGELEIDEN
J01EB KORTWERKENDE SULFONAMIDEN
J01EC MIDDELLANG WERKENDE SULFONAMIDEN
J01ED LANGWERKENDE SULFONAMIDEN
J01EE SULFONAMIDEN MET TRIMETHOPRIM INCL. AFGELEIDEN
J01FA MACROLIDEN
J01FF LINCOSAMIDEN
J01FG STREPTOGRAMINEN
J01GA STREPTOMYCINEN
J01GB OVERIGE AMINOGLYCOSIDEN
J01MA FLUOROCHINOLONEN
J01MB OVERIGE CHINOLONEN
J01XA GLYCOPEPTIDEN
J01XB POLYMYXINES
J01XC STEROIDE ANTIBACTERIELE MIDDELEN
J01XD IMIDAZOLDERIVATEN
J01XE NITROFURAANDERIVATEN
J01XX OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Antibiotica - Tandartsen (2022)

Geen selectie

Tandartsen

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie