Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Cardiologie 83,95%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 31.876  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 275,26
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2021   12,8%
Percentage ambulante verstrekkingen 10,16%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 69 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,12
Percentage vrouwen 25,38%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,25
TRENDS    
Trends 2012-2022 0,83%
Trends 2012-2019 1,00%
Trends 2019-2022 0,44%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2012-2014 20,71
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 19,08
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,27
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 2,48
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 101.973.111  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 8,81  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,27  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,55  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 3.199,06  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
158970
158981
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie zonder stent 01-07-2014
158992
159003
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van één of meerdere stent(s) 01-07-2014
159014
159025
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van uitsluitend één of meerdere drug eluting stent(s) 01-07-2014
159036
159040
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van uitsluitend twee of meerdere drug eluting stents naar aanleiding van de behandeling van een multivesseldisease 01-07-2014
159051
159062
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229574 - 229585 van de nomenclatuur via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van de arteria mammaria 01-07-2014
159073
159084
Geheel van gebruiksmateriaal en implantaten ter fixatie van vena saphena magna aan aorta tijdens de verstrekking 229633-229644 van de nomenclatuur 01-07-2014
159095
159106
Tijdelijk proximaal afsluitingssysteem voor het maken van een CABG-anastomose op de aorta zonder afklemming gebruikt tijdens de verstrekking 229633-229644 van de nomenclatuur 01-07-2014
161770
161781
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229574-229585 van de nomenclatuur via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van vena saphena magna 01-07-2014
161792
161803
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229611-229622 van de nomenclatuur, via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van vena saphena magna 01-07-2014
161814
161825
Geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229633 - 229644 van de nomenclatuur via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van vena saphena magna 01-07-2014
170656
170660
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie zonder stent met één of meerdere drug eluting ballonnen 01-04-2015
229574
229585
Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mammaria interna, met aanwending van de twee arteriae mammariae internae of implantatie van de arteria mammaria interna in de vorm van sequentiële overbruggingen 01-07-1990
229611
229622
Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en) 01-09-1996
229633
229644
Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en) 01-04-2003
589013
589024
Percutane endovasculaire dilatatie met of zonder plaatsing van stent(s) onder controle door medische beeldvorming van een vernauwing en/of occlusie van een kransslagader, inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en al het gebruikte materieel, met uitsluiting van de dilatatiecatheter, de farmaca en de contrastmiddelen. Voor het geheel van de kransslagaders 01-01-1991
589035
589046
Bijkomend honorarium bij de verstrekking 589013-589024 voor de behandeling van minimum 2 coronaire vaten tijdens eenzelfde procedure met name : de rechter coronair (kransslagadersegmenten nrs. 1 tot en met 4) en/of de hoofdstam (kransslagadersegment nr. 5) en/of de linkercoronair (kransslagadersegmenten nrs. 6 tot en met 10) en/of de circumflexa (kransslagadersegmenten nrs. 11 tot en met 15) en/of saphena of arteriële (mammaria) enten. 01-01-1991
589153
589164
Percutaan inbrengen onder controle door medische beeldvorming van endovasculaire catheters met het oog op het oplossen van één of meer bloedstolsels, inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en de gebruikte catheters, exclusief de farmaca en contrastmiddelen. Voor de coronaire bloedvaten 01-01-1991
589735
589746
Bijkomend honorarium voor het uitvoeren van een Fraction Flow Reserve meting tijdens de verstrekking 589013-589024 01-01-2012 31-12-2018
680315
680326
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van één of meerdere drug eluting stent(s) eventueel in combinatie met één of meerdere bare metal stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024 binnen de indicaties voorzien in § 11ter 01-04-2011 30-06-2014
680352
680363
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van twee of meerdere stents naar aanleiding van de behandeling van een multivesseldisease, hetzij tijdens de verstrekkingen 589013-589024 en 589035-589046, hetzij tijdens twee verstrekkingen 589013-589024 op een verschillende dag gedurende eenzelfde hospitalisatieperiode 01-04-2011 30-06-2014
687271
687282
Geheel van gebruiksmateriaal en implantaten ter fixatie van vena saphena magna aan aorta tijdens de verstrekkingen 229633 - 229644 01-07-2004 30-06-2014
687293
687304
Tijdelijk proximaal afsluitingssysteem voor het maken van een CABG-anastomose op de aorta zonder afklemming gebruikt tijdens de verstrekking 229633 - 229644 01-07-2004 30-06-2014
687875
687886
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van één of meerdere stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013 - 589024 01-11-2003 30-06-2014
687890
687901
Geheel van materiaal voor het verrichten van een percutane coronaire interventie zonder stent naar aanleiding van de verstrekking 589013 - 589024 01-11-2003 30-06-2014
732373
732384
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229574 - 229585 via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van vena saphena magna 01-03-2004 30-06-2014
732395
732406
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229611 - 229622 via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van vena saphena magna 01-03-2004 30-06-2014
732594
732605
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229574 - 229585 via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van de arteria mammaria 01-03-2004 30-06-2014
732911
732922
Geheel van gebruiksmateriaal en van implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229633 - 229644 via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van vena saphena magna 01-04-2005 30-06-2014

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Reperfusionmyocardique Ajuste Nomen

Geen selectie

2022

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie