PET-Scan

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
  TOTAAL Graph
VOORNAAMSTE ZORGVERLENERS
Nucleaire geneeskunde 99,00%  
VOORNAAMSTE VOORSCHRIJVERS
Medische oncologie 18,00%    
GESTANDAARDISEERDE GEBRUIKSSTATISTIEKEN
Gemiddeld aantal interventies per jaar 78.671  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  per 100.000 verzekerden 722,36  
Mediane leeftijd (jaar) 65
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,06
Percentage vrouwen 46,88%
Percentage ambulante verstrekkingen 85,42%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,49
TRENDS
Trends (2007-2017) 3,43%
Trends (2015-2017) -1,70%
Statistisch significant verschil? (p-waarde) Nee (0,402)
GEOGRAFISCHE VARIATIES
Variatiecoëfficiënt (2007-2009) 35,27
Variatiecoëfficiënt (2015-2017) 51,15  
Statistisch significant verschil? (p-waarde) Ja ( 0,042)  
Max/min ratio van het aantal interventies per 100.000 verzekerden (per gewest) 1,98
Max/min ratio van het aantal interventies per 100.000 verzekerden (per arrondissement) 5,15
GESTANDAARDISEERDE UITGAVEN
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven (€) 13.470.705  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde (€) 1,24  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,98  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 5,14  
Gemiddelde kostprijs van de interventies (€) 171,23

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
442595-442606 Functioneel scintigrafisch onderzoek van het hart dat twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en iconografische documenten 01-11-1998
442676-442680 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer, ingeval van een recent volledig gedocumenteerde coronaire insufficiëntie, een heelkundige ingreep voorzien wordt, en er nog twijfel blijft bestaan over de viabiliteit van het betrokken myocard 01-01-2016
442691-442702 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, wanneer de therapie onder de vorm van een heelkundige ingreep op beslissende wijze beïnvloed wordt, bij de lokalisatie van een epileptogene haard bij therapieresistente epilepsie 01-01-2016
442713-442724 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor infectieuse of inflammatoire indicaties 01-01-2016
442735-442746 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor neurodegeneratieve indicaties 01-01-2016
442750-442761 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie, met protocol en documenten, voor andere indicaties dan deze vermeld bij de verstrekkingen 442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746 01-01-2016
442971-442982 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor oncologische indicaties 01-01-1991

 

 

Petscan Nomenclature

Geen selectie

 

2017

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Ambulante percentageAmbulante percentage
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart


Hebt u opmerkingen over de selectie van gegevens of van de populatie?
Gelieve het formulier in te vullen.

(Een formulier om ons te helpen de cijfers te interpreteren zal binnenkort beschikbaar zijn)


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie