Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Traditioneel bestaat de beroepsgroep van verpleegkundigen hoofdzakelijk uit vrouwen. België telt ongeveer 85% vrouwelijke verpleegkundigen. Dit percentage is al vele jaren stabiel.

In 2018 hadden 214.374 beroepsbeoefenaars het recht om in België te werken als verpleegkundige. Van deze prestatiegerechtigde beroepsbeoefenaars is 59% (of 126.496 verpleegkundigen) actief in de sector van de gezondheidszorg, 10% is actief buiten de sector van de gezondheidszorg, 15% is inactief op Belgisch grondgebied en 15% is al met pensioen.

De leeftijdspiramide laat een gelijkmatige verdeling van de verpleegkundigen naar leeftijd zien.

VERDELING VAN VERPLEEGKUNDIGEN NAAR ACTIVITEIT EN GEMEENSCHAP VOOR 2018

VERDELING VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG VOLGENS LEEFTIJD EN GESLACHT, 2018


60% van de verpleegkundigen actief in de gezondheidszorg werkt in de Vlaamse Gemeenschap en 40% in de Franse Gemeenschap. Elk jaar komen er iets meer dan 2.000 mensen bij in de groep van verpleegkundigen, die werken in de gezondheidszorg.

De meeste verpleegkundigen hebben een tewerkstellingsstatus van werknemer (83%) en werken voornamelijk in een ziekenhuis. De top 3 wordt vervolledigd door de sector van de woonzorgcentra en de sector van de thuisverpleging.

De dichtheid inzake verpleegkundigen die werken in de gezondheidssector is iets groter in de Vlaamse Gemeenschap (113,6 per 10.000 inwoners) dan in de Franse Gemeenschap (109 per 10.000 inwoners).

SECTOREN VAN TEWERKSTELLING VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG, 2018

AANTAL ACTIEVE VERPLEEGKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG (PR) PER 10.000 INWONERS VOLGENS ACTIVITEITSARRONDISSEMENT (31/12/2018)


PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE VERPLEEGKUNDIGEN ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG, 2018


In het kader van de prognose van vraag en aanbod inzake verpleegkundigen stellen we vast dat de behoefte aan verpleging tussen vandaag en 2038 sterk zal toenemen voor de leeftijdsgroepen van 65 jaar en ouder. Parallel wordt een toename van het aantal in de gezondheidszorg actieve verpleegkundigen met iets meer dan 25% verwacht.

GEWICHT VAN ELK SEGMENT VAN DE BEVOLKING IN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VERPLEEGKUNDIGE ZORG
GEGEVEN DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING[1]


EVOLUTIE VAN HET AANTAL VERPLEEGKUNDIGEN ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG IN AANTAL INDIVIDUEN EN VOLTIJDSEQUIVALENTEN VAN 2004 TOT 2018 EN PROGNOSES TOT 2043[1]Verklaring van de gewogen bevolking: de ‘ruwe’ bevolkingsprojecties gerealiseerd door het Federaal Planbureau en het Belgische statistiekbureau vermenigvuldigen we met een zorgconsumptiegraad, gebaseerd op de terugbetaalde bedragen in het kader van het RIZIV betreffende de verpleegkundige zorg. Het totaal gemiddeld terugbetaald bedrag in het kader van het RIZIV is berekend volgens gemeenschap en vormt de referentiewaarde 1. De zorgconsumptiegraad van elk bevolkingssegment is vervolgens berekend in vergelijking tot die referentiewaarde.