Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Tandartsen 94,83%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 4.348.864  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 37.931,07
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2019   52,7%
Percentage ambulante verstrekkingen 99,97%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 40 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,51
Percentage vrouwen 54,32%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 0,70
TRENDS    
Trends 2011-2021 4,16%
Trends 2011-2019 4,68%
Trends 2019-2021 2,13%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2011-2013 24,23  
Variatiecoëfficiënt 2019-2021 22,20
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,35
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 3,30
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 250.988.810  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 21,89  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,34  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 3,36  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 57,71  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
301593
301604
* Mondonderzoek inclusief het opmaken van een behandelingsplan, registratie van de gegevens voor het opmaken of actualiseren van het tandheelkundige dossier en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, 1 keer per kalenderjaar, vanaf de 18e tot de 67ste verjaardag 01-05-2000  
301696
301700
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter bovenkwadrant 01-06-1998  
301711
301722
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker bovenkwadrant 01-06-1998  
301733
301744
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker onderkwadrant 01-06-1998  
301755
301766
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant 01-06-1998  
301770
301781
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten vanaf de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van een derde persoon : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) 01-06-1998  
301976
Vanaf de 18e verjaardag wordt het recht op de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223 en 302234-302245 afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de rechthebbende in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan dat waarin de verstrekking wordt verricht, hetzij een raadpleging uitgevoerd door een tandheelkundige, of een in dit artikel vermelde tandheelkundige verstrekking, heeft genoten, welke krachtens de Belgische wetgeving inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht, het voorwerp heeft uitgemaakt van een tegemoetkoming. Voor de rechthebbende die niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt de verzekeringstegemoetkoming bepaald op basis van de relatieve waarde L 5 en wordt deze door de verzekeringsinstelling gecodeerd onder nummer 301976 01-01-2002  
302153
302164
* Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e verjaardag : rechter bovenkwadrant 01-01-1989  
302175
302186
* Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e verjaardag : linker bovenkwadrant 01-01-1989  
302190
302201
* Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e verjaardag : linker onderkwadrant 01-01-1989  
302212
302223
* Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e verjaardag : rechter onderkwadrant 01-01-1989  
302234
302245
* Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18e verjaardag : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) 01-01-1991  
371556
371560
* Mondonderzoek, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, uitgevoerd tijdens het eerste semester van het kalenderjaar, 1 keer per semester, tot de 18e verjaardag 01-09-2005 31-01-2018
371571
371582
* Tweede preventief mondonderzoek, in hetzelfde kalenderjaar als 371615-371626, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg en indien noodzakelijk het uitvoeren van een beperkte profylactische reiniging, 1 keer per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag 01-09-2005  
371615
371626
* Eerste preventief mondonderzoek in een kalenderjaar, inclusief het opmaken van een balans en het motiveren van de patiënt in verband met de uit te voeren preventieve en curatieve zorg, het uitvoeren van een mondonderzoek, het geven van poetsinstructies en indien noodzakelijk het uitvoeren van een profylactische reiniging, 1 keer per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag 01-02-2018  
371696
371700
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter bovenkwadrant 01-09-2005  
371711
371722
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker bovenkwadrant 01-09-2005  
371733
371744
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : linker onderkwadrant 01-09-2005  
371755
371766
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : rechter onderkwadrant 01-09-2005  
371770
371781
** Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kwartaal, bij lichamelijk of geestelijk gehandicapten tot de 18e verjaardag, die voor hun leeftijd niet in staat zijn een normale dagelijkse mondhygiëne te verwerven of behouden zonder de hulp van een derde persoon : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) 01-09-2005  
371792
371803
* Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : rechter bovenkwadrant 01-09-2005 31-01-2018
371814
371825
* Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : linker bovenkwadrant 01-09-2005 31-01-2018
371836
371840
* Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : linker onderkwadrant 01-09-2005 31-01-2018
371851
371862
* Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : rechter onderkwadrant 01-09-2005 31-01-2018
371873
371884
* Profylactisch reinigen, per kwadrant en per kalenderjaar, tot de 18e verjaardag : meerdere kwadranten (minimum 3 tanden en/of implantaten voor het geheel van de onvolledige kwadranten) 01-09-2005 31-01-2018
372514
372525
* Verzegelen van groeven en putjes, tot de 18e verjaardag, enkel op de blijvende tanden - per tand 01-09-2005  
372536
372540
* Verzegelen van groeven en putjes, tot de 18e verjaardag, op een andere blijvende tand; tijdens dezelfde zitting en in hetzelfde kwadrant - per bijkomende tand 01-09-2005  

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Soinspreventifs_ajuste Nomenclatuur

Geen selectie

 

2021

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Ongeacht of het om de geldigheid van de analyse zelf gaat of om de interpretatie van de gegevens, er is een tool speciaal ontworpen om u de mogelijkheid te geven uw mening te geven en zaken met ons uit te wisselen. Wij nodigen u uit om de onderstaande tool* te downloaden en in te vullen naargelang van de informatie die u ons wenst te bezorgen. Vervolgens kunt u ons die informatie per mail sturen zodat wij kennis kunnen nemen van die voor ons bijzonder waardevolle informatie.

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en samenwerking!

Download de tool

*De tool wordt regelmatig geüpdatet, zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt die hier beschikbaar is.


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie