Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het vergoedingsplan gezondheidszorg maakt het mogelijk om de sociale status van de verzekerden in te schatten (statistische proxy). Na standaardisatie wordt over het algemeen een hogere gebruikspercentage vastgesteld bij de begunstigden van een voorkeurregeling dan bij de verzekerden die er niet van genieten. De omgekeerde situatie zou dan een teken kunnen zijn van enige ongelijkheid in de toegang.

Dat is bijvoorbeeld wat kan worden waargenomen in het geval van de ingrepen voor spataders ter hoogte van de onderste ledematen (zie onderstaande figuur). Daar blijken de gebruikspercentages voor nagenoeg alle provincies merkelijk hoger te liggen bij de verzekerden zonder voorkeurregeling (ratio van 1,46).

Variations BIM2