Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Zorgkwaliteit

De kwaliteit van de gezondheidszorg wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om zorg te verlenen die de kans vergroot op het bereiken van de gewenste gezondheidsresultaten, en die overeenstemt met de huidige wetenschappelijke kennis.

In dit rapport hebben we 5 subdimensies van kwaliteit van zorg gedefinieerd: