Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Zorgkwaliteit

De kwaliteit van de gezondheidszorg wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om zorg te verlenen die de kans vergroot op het bereiken van de gewenste gezondheidsresultaten, en die overeenstemt met de huidige wetenschappelijke kennis.

In dit rapport hebben we 5 subdimensies van kwaliteit van zorg gedefinieerd:

dart on target

Doeltreffendheid van de zorg

compass showing the word guidelines

Gepastheid van zorg

safety helm and gloves

Veiligheid van zorg

ball of red thread

Continuïteit van zorg

handshake with patient

Patiëntgerichtheid

Sciensano    KCE    Inami-Riziv SPF-FOD