Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Zorgkwaliteit

De kwaliteit van de gezondheidszorg wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om zorg te verlenen die de kans vergroot op het bereiken van de gewenste gezondheidsresultaten, en die overeenstemt met de huidige wetenschappelijke kennis.

In dit rapport hebben we 5 subdimensies van kwaliteit van zorg gedefinieerd:

handshake with patient

Patiëntgerichtheid

Er waren geen significante verschillen met betrekking tot het opleidingsniveau (voor de vier tevredenheidsindicatoren)Er waren geen significante verschillen met betrekking tot het opleidingsniveau (voor de vier tevredenheidsindicatoren)