Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

1. Kernboodschappen

 • In 2022 werden in België 116.380 sterfgevallen waargenomen.
 • Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer in 2022 was hoger dan in 2021. 
 • Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer daalde bij mannen en steeg bij vrouwen ten opzichte van 2021. 
 • Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer in 2022 was 1,4 keer hoger bij mannen dan bij vrouwen.
 • Er worden geografische verschillen waargenomen, met lagere voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers voor zowel mannen als vrouwen in het Vlaamse Gewest ten opzichte van de andere gewesten. 

2. Eind 2022 werd een sterftepiek waargenomen

In 2019 werd een sterftepiek door een hittegolf waargenomen. In 2020 werden sterftepieken waargenomen van maart tot april en van eind oktober tot het einde van het jaar. Deze pieken kunnen worden verklaard door de COVID-19-epidemie. Een extra piek werd waargenomen tijdens de zomer in augustus, veroorzaakt door hogere temperaturen.

In 2021 werd aan het eind van het jaar een sterftepiek waargenomen. Dit kan worden verklaard door de COVID-19-epidemie. In 2022 werd opnieuw een sterftepiek waargenomen aan het einde van het jaar, die kan worden verklaard door de griep- en bronchiolitis-epidemieën [1].

Meer informatie over oversterfte is te vinden op de website van de Belgian Mortality Monitoring (Be-MOMO).

Dagelijks aantal overlijdens, België, 2018-2022
Bron: Eigen berekeningen op basis van de gegevens van Statbel [2]

3. Sterftecijfers

Voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfers zijn hoger in 2022 dan in 2021

In 2022 werden in België 116.380 sterfgevallen waargenomen.

Het bruto sterftecijfer steeg in 2022 tot 1.000 per 100.000 inwoners in vergelijking tot 2021 (972 per 100.000); het is echter lager dan de plotselinge stijging in 2020 als gevolg van de COVID-19 epidemie (1.102 per 100.000). Het bruto sterftecijfer was iets hoger bij vrouwen (1.008 per 100.000) dan bij mannen (991 per 100.000). Na correctie voor leeftijd wordt in 2022 een 39% hoger sterftecijfer waargenomen bij mannen (1.120 per 100.000) vergeleken met vrouwen (805 per 100.000).

In de afgelopen twee decennia is het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer gedaald, tot in 2019. Tussen 2000 en 2019 werd een daling van 40% bij mannen en een daling van 28% bij vrouwen waargenomen. In 2020 steeg het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer echter als gevolg van de COVID-19-epidemie, en bereikte het 1.058 per 100.000 inwoners (een stijging van 16% bij mannen en 15% bij vrouwen vergeleken met 2019), het hoogste sterftecijfer sinds 2008. In 2022 was het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer nog steeds hoger dan in 2019 (945 per 100.000 in 2022 en 916 per 100.000 in 2019). Vergeleken met 2021 daalde het bij mannen (-2%) en steeg het bij vrouwen (+4%).

 • Bruto
 • Gestandaardiseerd

Bruto sterftecijfer (per 100.000 inwoners) voor mannen en vrouwen, België, 2000-2022
Bron: Eigen berekeningen op basis van de gegevens van Statbel [2]

Voor leeftijd gecorrigeerd* sterftecijfer (per 100.000 inwoners) voor mannen en vrouwen, België, 2000-2022
Bron: Eigen berekeningen op basis van de gegevens van Statbel [2]
(*) met de Europese standaardpopulatie 2010 als referentie

Voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfers zijn het laagst in het Vlaams Gewest

In 2022 was het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer onder mannen respectievelijk 26% hoger in het Waalse Gewest en 13% hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vergeleken met het Vlaamse Gewest; onder vrouwen was het 23% hoger in het Waalse Gewest en 8% hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

In 2020 was er een toename in de regionale verschillen in sterfte. Bij mannen was het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer 35% hoger in het Waalse Gewest en 32% hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vergeleken met het Vlaamse Gewest, en bij vrouwen was het sterftecijfer 29% hoger in het Waalse Gewest en 21% hoger en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De COVID-19-sterftecijfers die in de epidemiologische surveillance werden waargenomen [3], hebben aangetoond dat de COVID-19-specifieke sterftecijfers hoger zijn in het Waalse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, wat de toename van de regionale verschillen in sterfte door alle oorzaken in 2020 kan verklaren.

 • Mannen
 • Vrouwen

Voor leeftijd gecorrigeerd sterftecijfer* (per 100.000 inwoners) bij mannen, in België en per gewest, 2000-2022
Bron: Eigen berekeningen op basis van de gegevens van Statbel [2]
(*) met de Europese standaardpopulatie 2010 als referentie

Voor leeftijd gecorrigeerd sterftecijfer* (per 100.000 inwoners) bij vrouwen, in België en per gewest, 2000-2022
Bron: Eigen berekeningen op basis van de gegevens van Statbel [2]
(*) met de Europese standaardpopulatie 2010 als referentie

4. Meer informatie

Bekijk de metadata voor deze indicator

Statbel: Algemene sterfte

Statbel: Open data

Sciensano: Standardized Procedures for Mortality Analysis (SPMA)

Sciensano: Belgian Mortality Monitoring (Be-MOMO)

Achtergrond

Het sterftecijfer is een klassieke gezondheidsindicator, of beter gezegd een indicator voor "slechte gezondheid". Hoewel hierbij een onomkeerbare gebeurtenis wordt gemeten, geeft het sterftecijfer unieke informatie over de volksgezondheid, zoals het belang en evolutie in de tijd van ernstige gezondheidsproblemen, evenals bepaalde inzichten in de gezondheidsdeterminanten (bijvoorbeeld, verkeersveiligheid of tabaksgebruik). Het sterftecijfer wordt traditioneel al langer als gezondheidsindicator gebruikt en kan met grotere betrouwbaarheid gemeten worden dan andere indicatoren. De dood is inderdaad een ondubbelzinnige gebeurtenis, die sinds meer dan een eeuw systematisch wordt geregistreerd in vitale registratiesystemen van de meeste landen.

Het bruto sterftecijfer is het aantal sterfgevallen in een bepaald jaar gedeeld door de populatiegrootte. Deze indicator is echter niet zo geschikt om de gezondheid op te volgen, omdat sterfte sterk gerelateerd is met leeftijd. Bruto sterftecijfer in verouderende populaties kunnen daarom toenemen, ook al zou de gezondheidstoestand verbeteren.

Om vergelijking van sterfte-indicatoren tussen verschillende populaties of tijdsperioden mogelijk te maken, dient bijgevolg gebruik gemaakt te worden van indicatoren die gecorrigeerd zijn voor de leeftijdssamenstelling van de betrokken populaties. In dit rapport worden daarom ook voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfers gebruikt, waarbij de Europese standaardpopulatie 2010 (ESP 2010) [4] als referentie werd gebruikt.

Hier beschrijven we de algemene sterfte. De specifieke doodsoorzaken worden beschreven op de pagina over doodsoorzaken.

Definities

Bruto sterftecijfer
Het bruto sterftecijfer geeft het aantal geregistreerde sterfgevallen in een land weer gedeeld door de overeenkomstige populatiegrootte.
Voor leeftijd gecorrigeerd sterftecijfer
De voor leeftijd gecorrigeerde sterfte geeft het volgens leeftijd gewogen gemiddelde sterftecijfer weer en kan zo de verschillen te wijten aan de leeftijdsstructuur van de bevolking opvangen.

Referenties

 1. Sciensano, Analyse van de oversterfte in 2022, https://www.sciensano.be/nl/pershoek/analyse-van-de-oversterfte-2022  
 2. Statbel. Aantal sterfgevallen per dag, geslacht, leeftijd, gewest, provincie en arrondissement. https://statbel.fgov.be/nl/open-data/aantal-sterfgevallen-dag-geslacht-arrondissement-leeftijd
 3. I. Peeters, M. Vermeulen,N. Bustos Sierra, F. Renard, J. VanderHeyden, A. Scohy, T. Braeye, N. Bossuyt, F. Haarhuis, K. Proesmans, C. Vernemmen, M. Vanhaverbeke. Surveillance of COVID-19 mortality in Belgium, epidemiology and methodology during 1st and 2nd wave (March 2020 - 14 February 2021). Brussels, Belgium : Sciensano. 2021, September. https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-situation-epidemiologique
 4. Pace M, Giampaolo L, Glickman M, Zupanic T. Revision of the European Standard Population Report of Eurostat's Task Force. Luxembourg; 2013.

Gelieve deze pagina als volgt te citeren: Sciensano. Sterfte en Doodsoorzaken: Algemene sterfte, Health Status Report, 25 Aug 2023, Brussel, België, https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/sterfte-en-doodsoorzaken/algemene-sterfte