Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

1. Kernboodschappen

 • In 2021 daalde de zuigelingensterfte tot 2,9 per duizend levendgeborenen.
 • In 1998-2021 daalde de zuigelingensterfte met 46%.
 • Zuigelingensterfte in 2021 was hoger in het Vlaamse Gewest (2,9‰) en het Waalse Gewest (2,9‰) in vergelijking met het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (2,7‰). Tussen 2020 en 2021 daalde de cijfers van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 4,5‰ naar 2,7‰.

2. Zuigelingensterftecijfer

359 sterfgevallen van zuigelingen waargenomen in België in 2021

In het jaar 2021 registreerden de Belgische autoriteiten in totaal 359 sterfgevallen onder zuigelingen.

Hieronder vielen 339 sterfgevallen bij kinderen geboren uit een moeder die registreert was in het Rijksregister. In het Asielzoekersregister zijn in 2021 geen sterfgevallen bij kinderen geregistreerd. Bij 20 (5,6%) sterfgevallen was de moeder niet officieel geregistreerd in België of werd het overlijden van de zuigeling alleen gemeld via een overlijdensakte.

In hetzelfde jaar bedroeg het totale aantal levendgeborenen 120 555, waarvan 117 914 geboorten (98%) geregistreerd werden in het Rijksregister, 435 geboorten (0,36%) werden geregistreerd in het asielzoekersregister en voor 2206 (1,8%) geboorten was de moeder geen officiële inwoner of werd van alleen aangifte gedaan met een geboorteakte.

Aantal overlijdens
Aantal levendgeborenen
Zuigelingensterftecijfer (/1000)
Rijksregister 339 117 914 2,87
Rijksregister en register van asielzoekers 339 118 349 2,86
Alle 
359 120 555 2,98

Daling van de zuigelingensterftecijfers bij meisjes in 2021

In 2021 bedroeg het zuigelingensterftecijfer 2,9 per duizend levendgeborenen. De zuigelingensterftecijfer is met 46% gedaald tussen 1998 (5,3%) en 2021.

Het zuigelingensterftecijfer in 2021 was 2,5 per duizend levendgeborenen bij meisjes en 3,2‰ bij jongens, een absolute kloof van 0,7‰ en een geslachtsratio van 1,3. De kloof volgens geslacht in sterftecijfers fluctueert over tijd als gevolg van het kleine aantal sterfgevallen onder zuigelingen. In 2021 nam het geslachtverschil toe ten opzichte van 2020 als gevolg van de belangrijke daling in de kindersterfte bij meisjes.

Na het toepassen van smoothing-technieken blijven de cijfers de verschillen in sterfte tussen meisjes en jongens bestaan (respectievelijk 3,0‰ en 3,7‰).

 • Jaarlijks
 • Uitgemiddeld

Zuigelingensterfte volgens geslacht, 1998-2021
Bron: Statbel [1]

Uitgemiddeld zuigelingensterftecijfer (5-jaar voortschrijdend gemiddelde) volgens geslacht, 2002-2021
Bron: Eigen berekening op basis van Statbel [1]

Er zijn verschillen tussen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de andere gewesten

Regionale verschillen werden geobserveerd in zuigelingensterfte in 2021: de zuigelingensterfte was het hoogste in het Vlaamse Gewest (2,9‰) en het Waalse Gewest (2,9‰) gevolgd van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (2,7‰).  Na het afvlakken van de cijfers aan de hand van een smoothingtechniek was de zuigelingensterfte in 2021 nog steeds hoger in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (3,6‰) ten opzichte van het Vlaamse Gewest (3,4‰) en het Waalse Gewest (3,4‰).

In alle gewesten is over de tijd heen een daling vastgesteld. Na een sterke daling in het verleden en een sterke stijging in de laatste jaren, daalde het kindersterftecijfer in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in 2021. In het algemeen, stagneert het zuigelingensterftecijfer de laatste negen jaar. 

 • Jaarlijks
 • Uitgemiddeld

Zuigelingensterfte volgens gewest, 1998-2021
Bron: Statbel [1]

Uitgemiddeld zuigelingensterftecijfer (5-jaar voortschrijdend gemiddelde) volgens gewest, 2002-2021
Bron: Eigen berekening op basis van Statbel [1]

De zuigelingensterfte in België is iets hoger dan het EU-14-gemiddelde

In 2021 was de zuigelingensterfte in België iets hoger dan het gemiddelde van het EU-14 sterftecijfer (2,8‰). 

Zuigelingensterfte per geboorteland, EU-14, 2021
Bron: OECD Health Data [2]

3. Meer informatie

Bekijk de metadata voor deze indicator

SPMA: Standardized Procedures for Mortality Analysis in Belgium

Achtergrond

De zuigelingensterfte is een maat voor de sterfte van kinderen jonger dan 1 jaar. Het weerspiegelt zowel de sterfte tijdens de perinatale periode als de sterfte na de perinatale periode, welke vaak te voorkomen is. De zuigelingensterfte hangt sterk samen met het ontwikkelingsniveau van het land, de kwaliteit van de medische zorg en de beschikbaarheid van preventieve diensten en gezondheids-bevorderende interventies.

In bijna alle landen ter wereld zijn lange tijd hogere zuigelingensterfte waargenomen bij jongens ten opzichte van bij meisjes [3]. De verklaring is complex, en omvat belangrijke biologische en genetische factoren, evenals omgevings- en gedragsfactoren die resulteren in een blijvend verschil in sterfte gedurende de kindertijd en later [4,5].

Op gewestelijk niveau werden grote schommelingen in het jaarlijks sterftecijfer waargenomen als gevolg van het lage aantal sterfgevallen bij zuigelingen. Betekenisvolle vergelijkingen van het sterftecijfer en van de trends per gewest worden daarom het best gemaakt op basis van over de tijd uitgemiddelde cijfers. In dit overzicht hebben we gebruik gemaakt van een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 5 jaar.

Zuigelingensterfte in België kan zich voordoen bij legale inwoners (die ingeschreven zijn in het Rijksregister, met een Belgische of buitenlandse nationaliteit), asielzoekers (die ingeschreven zijn in het register van asielzoekers) of niet-inwoners (reizigers, niet-wettelijke inwoners). De officiële statistieken van de zuigelingensterfte omvatten deze onder wettelijke inwoners en asielzoekers.

Op deze pagina tonen we eerst alle zuigelingensterfte in België volgens het verblijfsstatuut, vervolgens belichten we de zuigelingensterfte waarvan de moeder geregistreerd was in het Rijksregister.

Definities

EU-14
De EU-14 komt overeen met alle landen die tussen 1995 en 2004 al tot de Europese Unie behoorden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, en Zweden. We vergelijken de Belgische gezondheidsstatus met die van de EU-14 omdat deze landen vergelijkbare sociaal-economische omstandigheden hebben. Opmerking: Het Verenigd Koninkrijk is niet opgenomen in deze lijst, aangezien ze de EU verlaten hebben.
Zuigelingensterfte
De zuigelingensterfte is het aantal sterfgevallen van kinderen onder de leeftijd van 1 jaar per 1000 geboortes in hetzelfde jaar.
Geslachtsratio
De geslachtsratio is het sterftecijfer van jongens onder de 1 jaar gedeeld door het sterftecijfer van meisjes onder de 1 jaar. Een geslachtsratio van 1,2 betekent dat er 1,2 keer meer sterfgevallen bij jongens dan bij meisjes zijn.

Referenties

 1. Statbel, 1998-2021. https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/foeto-infantiele-sterfte
 2. OECD Health Data, 2020. http://stats.oecd.org
 3. UN IGME. United Nations Interagency Group for Child Mortality Estimation; 2018. https://childmortality.org/data
 4. Drevenstedt GL, Crimmins EM, Vasunilashorn S, Finch CE. The rise and fall of excess male infant mortality, 2008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18362357/ 
 5. Sidebotham P, Fraser J, Covington T, Freemantle J, Petrou S, Pulikottil-Jacob R, et al. Understanding why children die in high-income countries, 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25209491/ 

Gelieve deze pagina als volgt te citeren: Sciensano. Sterfte en Doodsoorzaken: Zuigelingensterfte, Health Status Report, 26 Feb 2024, Brussel, België, https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/sterfte-en-doodsoorzaken/zuigelingensterfte