Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 82,04%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 27,94%
Mediane leeftijd 67 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,08
Percentage vrouwen 52,57%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,16
Variatiecoëfficiënt (2022) 5,77
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,21
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 2.046.966.452
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 17.785.944
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 3,63%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 636,66
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 3,89%
Variatiecoëfficiënt 2013-2015 8,82
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 7,77
Trends 2013-2022 -0,87%
Trends 2013-2019 -1,26%
Trends 2019-2022 -0,08%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 398.626.902
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 34,64
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 20,24%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,48
% “Goedkope” geneesmiddelen 87,19%
Trends 2013-2022 -4,61%
Trends 2019-2022 0,96%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
C01AA DIGITALISGLYCOSIDEN
C01BA ANTI-ARITMICA (KLASSE IA)
C01BB ANTI-ARITMICA (KLASSE IB)
C01BC ANTI-ARITMICA (KLASSE IC)
C01BD ANTI-ARITMICA (KLASSE III)
C01BG OVERIGE ANTI-ARITMICA (KLASSE I EN III)
C01CA ADRENERGE EN DOPAMINERGE MIDDELEN
C01CE FOSFODIESTERASEREMMERS
C01CX OVERIGE HARTSTIMULERENDE MIDDELEN
C01DA ORGANISCHE NITRATEN
C01DX OVERIGE VASODILATANTIA BIJ HARTZIEKTEN
C01EA PROSTAGLANDINES
C01EB OVERIGE CARDIACA
C02AA RAUWOLFIA ALKALOIDEN
C02AB METHYLDOPA
C02AC IMIDAZOLINE-RECEPTORAGONISTEN
C02CA ALFA-BLOKKERS
C02CC GUANIDINEDERIVATEN
C02DA THIAZIDEDERIVATEN
C02DB HYDRALAZINEDERIVATEN
C02DC PYRIMIDINEDERIVATEN
C02DD NITROFERRICYANIDEDERIVATEN
C02DG GUANIDINEDERIVATEN
C02KD SEROTONINE-ANTAGONISTEN
C02KX ANTIHYPERTENSIVA VOOR PULMONALE ARTERIELE HYPERTENSIE
C03AA THIAZIDEN
C03AB THIAZIDEN MET KALIUM
C03BA SULFONAMIDEN
C03CA SULFONAMIDEN
C03DA ALDOSTERONANTAGONISTEN
C03DB OVERIGE KALIUMSPARENDE MIDDELEN
C03EA DIURETICA DIE WERKEN OP DE DISTALE TUBULUS MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN
C03EB LISDIURETICA MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN
C03XA VASOPRESSINE ANTAGONISTEN
C04AA 2-AMINO-1-FENYLETHANOLDERIVATEN
C04AB IMIDAZOLINEDERIVATEN
C04AC NICOTINEZUUR EN DERIVATEN
C04AD PURINEDERIVATEN
C04AE MOEDERKOORN-ALKALOIDEN
C04AX OVERIGE PERIFERE VASODILATANTIA
C05AA CORTICOSTEROIDEN
C05AD LOKALE ANESTHETICA
C05AE SPIERRELAXANTIA
C05AX OVERIGE LOKALE PREPARATEN BIJ HEMORROIDEN OF ANALE FISSUREN
C05BA LOKALE PREPARATEN MET HEPARINE OF HEPARINOIDEN
C05BB SCLEROSERENDE MIDDELEN VOOR LOCALE INSPUITING
C05BX OVERIGE SCLEROSERENDE MIDDELEN
C05CA BIOFLAVONOIDEN
C05CX OVERIGE CAPILLAIRSTABILISERENDE MIDDELEN
C07AA BETA-BLOKKERS, NIET-SELECTIEVE
C07AB BETA-BLOKKERS, SELECTIEVE
C07AG ALFA- EN BETA-BLOKKERS
C07BA NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN
C07BB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN
C07CA NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE DIURETICA
C07CB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE DIURETICA
C07DB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN EN OVERIGE DIURETICA
C07FB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE ANTIHYPERTENSIVA
C08CA DIHYDROPYRIDINEDERIVATEN
C08DA FENYLALKYLAMINEDERIVATEN
C08DB BENZOTHIAZEPINEDERIVATEN
C08EA FENYLALKYLAMINEDERIVATEN
C08EX OVERIGE NIET-SELECTIEVE CALCIUMANTAGONISTEN
C09AA ACE-REMMERS, ENKELVOUDIG
C09BA ACE-REMMERS MET DIURETICA
C09BB ACE-REMMERS MET CALCIUMANTAGONISTEN
C09BX ACE-REMMERS, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN
C09CA ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, ENKELVOUDIG
C09DA ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN MET DIURETICA
C09DB ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN MET CALCIUMANTAGONISTEN
C09DX ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN
C09XA RENINEREMMERS
C10AA HMG-CoA REDUCTASEREMMERS (STATINES)
C10AB FIBRATEN
C10AC GALZUURBINDERS
C10AD NICOTINEZUUR EN -DERIVATEN
C10AX OVERIGE HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN
C10BA COMBINATIEPREPARATEN MET VERSCHILLENDE HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN
C10BX HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN IN COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Medicat. van het cardiovasculair systeem (2022)

Geen selectie

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie