Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Radiotherapie 99,34%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 35.734  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 308,57
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2021   16,0%
Percentage ambulante verstrekkingen 89,35%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 68 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,08
Percentage vrouwen 53,49%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,25
TRENDS    
Trends 2012-2022 0,35%
Trends 2012-2019 -0,36%
Trends 2019-2022 2,04%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2012-2014 10,16
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 14,66
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,06
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 2,16
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 155.695.802  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 13,44  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,06  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,99  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 4.357,05  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
444113
444124
Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van 1 tot 10 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 1 01-06-2001
444135
444146
Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van minstens 11 tot 35 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 2 01-06-2001
444150
444161
Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 3 01-06-2001
444172
444183
Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4 01-06-2001
444194
444205
Forfaitair honorarium voor een uitwendige bestralingsreeks met uitsluitend elektronen voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9 01-06-2001
444216
444220
Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 7 01-06-2001
444231
444242
Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 9 01-06-2001
444253
444264
Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 8 01-06-2001
444275
444286
Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 10 (restenosepreventie) 01-06-2001 31-07-2017
444290
444301
Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 5 01-06-2001
444312
444323
Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 6 01-06-2001
444334
444345
Forfaitair honorarium voor een conventionele behandeling (röntgentherapie 200 tot 300 KV, contacttherapie 50 KV) van 1 tot 15 fracties voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 11 01-06-2001
444356
444360
Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 1, 2, 3, 4, 4bis,5, 6, 7 of 8, eerste simulatie, behalve voor patiënten van categorie 8 met behandeling voor prostaatkanker door permanente implantatie van radioactieve jodiumzaadjes 01-06-2001
444371
444382
Forfaitair honorarium voor de voorbereidingen met simulator van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie, per bestralingsreeks voor een patiënt van categorie 2, 3, 4, 4bis, 5, 6 of 8, tweede simulatie 01-06-2001
444393
444404
Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7 of 8, eerste planning 01-06-2001
444415
444426
Forfaitair honorarium voor de berekening van de individuele dosisverdeling van een behandeling met uitwendige bestraling of curietherapie voor patiënten van categorie 2, 3, 4, 4bis, 5, 6 of 8 , tweede planning 01-06-2001
444430
444441
Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de berekening van de individuele driedimensionele dosisverdeling voor uitwendige bestraling voor patiënten van categorie 3, 4, 4bis 01-06-2001
444452
444463
Bijkomend honorarium bij de verstrekking 444393 - 444404 (eerste planning) voor de individuele dosisberekening met gebruik van een intensiteitsmodulatieprogramma voor bestraling met multileafcollimator voor patiënten van categorie 3, 4, 4bis 01-06-2001
444474
444485
Honorarium voor gammagrafie bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3 of 4, maximum 4 per bestralingsreeks 01-06-2001
444496
444500
Honorarium voor on-line imaging bij een patiënt behandeld met uitwendige bestraling categorie 1, 2, 3, 4, 4bis, maximum 4 per bestralingsreeks 01-06-2001
444511
444522
Honorarium voor in-vivo dosimetrie bij patiënten behandeld met uitwendige bestraling van categorie 1, 2, 3, 4, 4bis, maximum 4 per bestralingsreeks 01-06-2001
444533
444544
Bijkomend honorarium voor bestraling met een multileafcollimator voor de patiënten van categorie 3, 4, 4bis per bestralingsreeks 01-06-2001
444555
444566
Bijkomend honorarium bij curietherapie voor gebruik van een automatische afterloading apparaat op afstand voor de patiënten van categorie 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks 01-06-2001
444570
444581
Maskers of individuele fixatiesystemen bij uitwendige bestraling voor de patiënten van categorie 1 voor de regio hoofd en hals en voor de patiënten van categorie 2, 3, 4, 4bis, per bestralingsreeks 01-06-2001
444592
444603
Individuele blokken bij een behandeling met uitwendige bestraling en/of curietherapie van patiënten van categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8, per bestralingsreeks 01-06-2001
444614
444625
Lokalisatie CT opname uitgevoerd bij de verstrekking 444356-444360 (eerste simulatie) en/of bij de verstrekking 444371-444382 (tweede simulatie) 01-08-2017
444636
444640
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4bis, primaire tumoren, uitgezonderd hersentumoren 01-01-2020
444651
444662
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, oligometastasen, uitgezonderd hersenmetastasen 01-01-2020
444673
444684
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, maligne hersentumoren en hersenmetastasen 01-01-2020
444695
444706
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, niet maligne hersentumoren en arterioveneuze malformaties (AVM) 01-01-2020
444710
444721
Borstbestraling via hypofractionering (5 fracties) met gebruik van intensiteitsmodulatie (IMRT) in kader van COVID19 14-03-2020

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Radiotherapie Ajuste Nomen

Geen selectie

2022

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie