Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Laatste nieuws

Sharpener

15.08.2021 Een buitengewoon jaar, het aanscherpen van werktuigen en het verruimen van horizonten

De analyserapporten worden vernieuwd en verder ontwikkeld...

Puzzle

15.12.2020 Vervolg en afronding van de actualisering van de verslagen voor het jaar 2019

Lage variabele zorg is nu gedocumenteerd in het kader van praktijkvariaties...

Update

23.07.2020 Actualisering van de rapporten

Nu de databases 2019 beschikbaar zijn, zijn de publicaties geactualiseerd, maar er is meer...