Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Inhoud

Samenvatting

Sociaaleconomische ongelijkheden werden geconstateerd voor het hele spectrum aan gezondheidsindicatoren, variërend van risicofactoren tot morbiditeit en mortaliteit. De ongelijkheden waren vooral uitgesproken in de levensverwachting en gezonde levensverwachting, het sterftecijfer, de geestelijke gezondheid en verschillende risicofactoren die de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden (namelijk roken, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, voedingsgewoonten).

In de periode tussen 2000 en het begin van 2010 zijn de sociaaleconomische ongelijkheden voor veel gezondheidsindicatoren toegenomen. Een blik op de meest recente evoluties – tussen de periode 2011-2013 en de periode 2018-2020 - leggen een meer genuanceerd beeld bloot. Zo is er een recente verslechtering in ongelijkheden voor een beperkt aantal indicatoren (bv. rookgedrag, depressie en migraine), terwijl voor de meeste andere gezondheidsindicatoren geen recente wijziging waargenomen. Voor sommige indicatoren was er zelfs een afname in ongelijkheid zoals bijvoorbeeld voor het lijden aan een chronische aandoening of het lijden aan meerdere aandoeningen op hetzelfde moment (multimorbiditeit). Deze afname mag echter niet gezien worden als een gunstige evolutie, aangezien de ongelijkheden in de voorafgaande periode waren toegenomen en zich nu op een hoger niveau hebben gestabiliseerd (bv. voor de levensverwachting). Alleen een echte vermindering van de ongelijkheden (en vooral van de absolute ongelijkheden) zou aanvaardbare waarneming zijn, en dat is – tot nu toe - nog niet het geval.