Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

"EBP" staat voor Evidence-based Practice, wat we kunnen vertalen als "praktijk op basis van bewijs". Het wordt gedefinieerd als "het gewetensvolle, expliciete en oordeelkundige gebruik van de beste recente wetenschappelijke bewijzen bij het maken van keuzes over de zorg voor individuele patiënten".

Zoals in bovenstaand schema wordt geïllustreerd, heeft EBP als hoofddoel de volgende elementen met elkaar te verzoenen:

 • individuele klinische expertise;
 • de best beschikbare klinische bewijzen afkomstig van stelselmatig onderzoek;
 • rekening houdend met de waarden en voorkeuren van de patiënt.

Onlangs werd nog een vierde dimensie toegevoegd: die van de "contextuele factoren". Dit zijn de elementen (zoals kosten en beschikbaarheid van middelen) die de kracht van een aanbeveling of de uitvoering van een richtlijn kunnen beïnvloeden of belemmeren.

EBP speelt een belangrijke rol in het gezondheidsbeleid op twee belangrijke vlakken:

 • Het draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van de zorg wat betreft doeltreffendheid en doelmatigheid
 • Het helpt de uitgaven voor gezondheidszorg onder controle te houden.

De praktijk van de gezondheidszorg is meer en meer gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, dat voortdurend evolueert. Op de hoogte blijven van de laatste stand van de wetenschap is een echte uitdaging voor zorgverstrekkers. Een gids voor klinische praktijken en ander EBP-materiaal worden ontwikkeld en verspreid om de beroepsbeoefenaars hierbij te ondersteunen.

Verschillende actoren staan in voor het verzamelen en verspreiden van betrouwbare informatie, de evaluatie van het genoemde materiaal, het delen van kennis door middel van opleiding, ...

Om de coördinatie van deze initiatieven te garanderen werd in 2018 het EBP-netwerk opgericht.

Dit netwerk combineert de expertise van "Core Partners"[1] met die van actoren zoals de verenigingen van beroepsbeoefenaars en die van de patiënten; ze worden vertegenwoordigd binnen een adviesraad.

De beleidscel van de minister van Volksgezondheid, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG zijn actief betrokken bij het EPB-netwerk via het stuurcomité. Ze nemen deel door financiering te verstrekken en bij te dragen aan de vaststelling van strategische lijnen.

De activiteiten van het Belgisch EBP-netwerk volgen de EBP-levenscyclus.

 • Prioritering: Het doel bestaat erin de prioritaire onderwerpen te selecteren en een strategische logica voor de verschillende EPB-activiteiten voor te stellen.
 • Ontwikkeling: Het doel is de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de EBP-producten te handhaven of te verbeteren en nieuwe EBP-producten voor de Belgische gebruikers te ontwikkelen.
 • Validatie: Het doel bestaat erin de wetenschappelijke en methodologische validiteit van de ontwikkelde EBP-producten te beoordelen. De goedkeuring door de cel Validatie staat borg voor de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de geschiktheid en de geldigheid van EBP-producten voor de Belgische context; het is een voorwaarde voor een klinische praktijkrichtlijn om binnen het EBP-netwerk te kunnen worden verspreid.
 • Verspreiding: Het doel is de actieve verspreiding van de gidsen voor klinische praktijk en andere gevalideerde EBP-producten bij de verschillende gebruikers.
 • Implementatie: Het doel bestaat in het stimuleren van de toepassing van de EBP-principes en in de bevordering van de aanname van de EBP-producten.
 • Evaluatie: Het doel bestaat in de ontwikkeling, selectie, uitvoering en opvolging van procedures voor de evaluatie van de aanname, de implementatie, de naleving en/of de impact van de gidsen van klinische praktijk of andere EBP-producten die worden verspreid via het EBP-netwerk.

Voor meer informatie over EBP: www.health.belgium.be[1]Bijvoorbeeld: het KCE, WOREL (Werkgroep voor het uitwerken van aanbevelingen "eerste lijn"), Minerva, CDLH (Cebam Digital Library for Health), Ebpracticenet en CEBAM (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine).