Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 63,40%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 1,23%
Mediane leeftijd 74 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,07
Percentage vrouwen 87,36%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,21
Variatiecoëfficiënt (2022) 24,95
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 2,30
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 57.260.560
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 497.533
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 3,28%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 403,59
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 4,36%
Variatiecoëfficiënt 2013-2015 14,66
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 25,91
Trends 2013-2022 -1,06%
Trends 2013-2019 -0,59%
Trends 2019-2022 -2,00%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 40.657.466
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 3,53
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 6,25%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 3,14
% “Goedkope” geneesmiddelen 27,36%
Trends 2013-2022 -1,64%
Trends 2019-2022 0,34%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
M05BA BISFOSFONATEN
M05BB BISFOSFONATEN, COMBINATIEPREPARATEN
M05BX OVERIGE MIDDELEN MET INVLOED OP DE MINERALISATIE

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Middelen met invloed op botstructuur en -mineralisatie (2022)

Geen selectie

2022

 • Osteoporose_2022-OccurrenceOsteoporose_2022-Occurrence
 • Osteoporose_2022-NomenOsteoporose_2022-Nomen
 • Osteoporose_2022-BIMOsteoporose_2022-BIM
 • Osteoporose_2022-CheapOsteoporose_2022-Cheap
 • Osteoporose_2022-TrendsOsteoporose_2022-Trends
 • Osteoporose_2022-DotPlotOsteoporose_2022-DotPlot
 • Osteoporose_2022-RedondanceOsteoporose_2022-Redondance
 • Osteoporose_2022-CarteOsteoporose_2022-Carte
 • Osteoporose_2022-SexratioOsteoporose_2022-Sexratio
 • Osteoporose_2022-RegionTrendsOsteoporose_2022-RegionTrends
 • Osteoporose_2022-AgeCVOsteoporose_2022-AgeCV
 • Osteoporose_2022-FunnelOsteoporose_2022-Funnel


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie