Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 63,47%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 1,24%
Mediane leeftijd 74 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,09
Percentage vrouwen 87,36%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,77
Variatiecoëfficiënt (2022) 26,50
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 3,19
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 57.127.970
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 498.147
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 3,27%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 402,76
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 4,36%
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2012-2014 13,81
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2020-2022 26,21
Trends 2012-2022 -0,21%
Trends 2012-2019 0,60%
Trends 2019-2022 -2,07%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 40.665.235
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 3,55
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 6,24%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 3,33
% “Goedkope” geneesmiddelen 27,43%
Trends 2012-2022 -0,49%
Trends 2019-2022 0,35%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
M05BA BISFOSFONATEN
M05BB BISFOSFONATEN, COMBINATIEPREPARATEN
M05BX OVERIGE MIDDELEN MET INVLOED OP DE MINERALISATIE

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Middelen met invloed op de botstructuur en -mineralisatie (2022)

Ouder dan of gelijk aan 1 jaar

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie