Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Beste lezer,

Sinds 2020 is ons dagelijks leven in meer dan één opzicht ingrijpend veranderd. Terwijl we nog steeds de gevolgen voelen van de gezondheidscrisis, die we hebben doorgemaakt, denken we intussen na over wat een 'terugkeer naar een normale situatie' precies betekent.

Centraal in de moeilijke tijden die we hebben beleefd, staan de mensen die elke dag op het terrein werken om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden. In deze vijfde editie van de "Blikvanger Gezondheidszorg" willen we hun een eerbetoon brengen.

Ze werden "helden" genoemd, maar achter deze grootse omschrijving gaan in werkelijkheid mensen schuil die ervoor gekozen hebben hun kennis en vaardigheden ten dienste van anderen te stellen.

We nodigen u uit om kennis te maken met de gezondheidszorgbeoefenaars. Op de volgende pagina's gaan we na hoe de diensten van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg (DGGS) hen tijdens hun loopbaan ondersteunen en welke maatregelen er zijn genomen om de kwaliteit van de zorg te garanderen.

We belichten eveneens drie beroepen waarbij we enkele kerncijfers omtrent hun karakteristieken tonen, i.e. dat van verpleegkundige, vroedvrouw en logopedist. In toekomstige edities over de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep zullen andere beroepen in de kijker geplaatst worden.

Ik wens u veel leesplezier.

Annick Poncé,

Directeur-generaal ad interim, DG Gezondheidszorg