Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Aan de hand van het parcours van Nora, Deborah en Joël hebben we de weg kunnen volgen die vele duizenden mensen die in de gezondheidszorg willen werken, elk jaar afleggen.

Vanaf hun opleiding tot hun dagelijks werk zetten deze beroepsbeoefenaars zich dag in dag uit in om de best mogelijke zorg aan de bevolking te verlenen.

Naargelang het beleid dat op het vlak van gezondheid wordt uitgestippeld, begeleiden we hen opdat ze hun parcours zo vlot mogelijk zouden kunnen afleggen.

Het is dankzij de moed, de vastberadenheid en de veerkracht van gezondheidswerkers in de hele wereld, en ook hier in België, dat we een pandemie van een voor ons allen nieuwe omvang hebben doorstaan. Het is ook dankzij hen dat we stap voor stap kunnen terugkeren naar een "normaal leven".

In deze editie wilden we de aandacht vestigen op hun inspanningen en op de offers die zij brengen. De uren die ze doorbrengen op de schoolbanken, in de gangen van het ziekenhuis, tijdens het spreekuur, aan het bed van de patiënten, tijdens de nachtdiensten; de tranen in de kleedkamers, de lach tussen collega's in het rustlokaal, de verslagen die ondanks de vermoeidheid zijn opgesteld, enzovoort.

Niets van dit alles blijft onopgemerkt. Voor dit alles en nog veel meer willen wij hen bedanken. Lang na de pandemie, nadat het applaus zal zijn verstomd, zullen wij bij hen staan om naar hun behoeften te luisteren en erop in te spelen.