Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Update 2022 - Zorg voor mensen met chronische ziekten

De resultaten van de evaluatie van de performantie van het gezondheidszorgsysteem met betrekking tot de zorg voor mensen met een chronische ziekte zijn onlangs gepubliceerd op de website :
https://www.gezondbelgie.be/nl/performantie-van-het-belgische-gezondheidssysteem/specifieke-zorgdomeinen/chronische-zorgen
De analyse is gebaseerd op de beoordeling van 27 indicatoren, waarvan er 8 nieuw zijn.

Update 2021 – Projecties

In juni 2021, werden een nieuwe evaluatie van de duurzaamheid van het Belgische gezondheidssysteem op basis van projecties gepubliceerd. Het volledige rapport is beschikbaar op de KCE website: De performantie van het Belgische gezondheidssysteem - Projecties

Drie nieuwe indicatoren werden toegevoegd: 

Update 2021 - Billijkheid

In december 2020, werden nieuwe resultaten over billijkheid gepubliceerd. Het volledige rapport is beschikbaar op de KCE website: De performantie van het Belgische gezondheidssysteem - Evaluatie van de billijkheid.

Update December 2020

De volgende 6 indicatoren werden geüpdatet:

  • A-4 Zelfgerapporteerde uitgestelde contacten met gezondheidsdiensten om financiële redenen (% van de huishoudens)
  • A-9 Wachttijd van meer dan twee weken om een afspraak te krijgen bij een specialist (% van de bevolking dat een afspraak vroeg);
  • QP-1 Arts spendeert genoeg tijd met patiënten tijdens consultatie (% van de respondenten);
  • QP-2 Arts geeft gemakkelijk te begrijpen informatie (% van de respondenten);
  • QP-3 Arts biedt de gelegenheid om vragen te stellen of bezorgdheid te uiten (% van de respondenten);
  • QP-4 Arts betrekt patiënten bij beslissingen over zorg en/of behandeling (% van de respondenten).