Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Naast de "kortstondige" gebruikspercentages die kunnen worden opgetekend voor een jaar of voor een bepaalde periode, is het ook interessant om de evolutie van die percentages te vergelijken voor het hele land of per geografische zone. Er kunnen significante verschillen worden waargenomen, die kunnen worden verklaard door de epidemiologie van de onderliggende pathologie, verschillen in toegang tot zorg of heterogene therapeutische keuzes.

Bovendien zullen hoge percentages die de neiging hebben om verder te stijgen, niet op dezelfde manier worden geïnterpreteerd als hoge percentages die in de richting van regularisatie gaan.

Dat is trouwens wat kan worden vastgesteld bij de analyse van de evolutietrends bij de gebruikspercentages voor de amygdalectomie en de adenoïdectomie. Het arrondissement dat in 2017 de hoogste gebruikspercentages laat optekenen (zie onderstaande figuur), is in feite ook het arrondissement waar de regularisatie van de percentages sinds 2012 de meest uitgesproken dynamiek vertoont.

Variations Trends