Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Gynaecologie en verloskunde 91,42%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 471.055  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 15.737,42
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2021   0,2%
Percentage ambulante verstrekkingen 99,84%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 43 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,20
Percentage vrouwen 100,00%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 0,72
TRENDS    
Trends 2012-2022 -2,40%
Trends 2012-2019 -4,08%
Trends 2019-2022 1,64%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2012-2014 4,82
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 8,13
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,10
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 1,40
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 19.615.454  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 6,55  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,08  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,33  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 41,64  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
114030
114041
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen 02-04-1988
149612
149623
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van neoplastische cellen 01-08-1988
588350
588361
Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en ongeacht het aantal verschillende cervicovaginale afnamen 01-04-1985 29-02-2020
588873
588884
Bijkomend cytologisch onderzoek naar neoplastische cellen, in tweede lezing naar aanleiding van de verstrekking 589853-589864, op dezelfde cervicovaginale afnames, ongeacht het aantal preparaten en ongeacht het aantal afnames 01-07-2009
588932
588943
Het opsporen van hoogrisico-HPV op cervicovaginale afnames, door middel van een moleculair-diagnostische methode naar aanleiding van de verstrekking 589853-859864 of 588873-588884, op dezelfde cervicovaginale afname(s) 01-07-2009
589853
589864
Preventief cytologisch onderzoek naar neoplastische cellen op cervicovaginale afnames gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal preparaten en ongeacht het aantal afnames 01-04-2018

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Frottisdedepistageducancerducol Femmesde25A64Ans Nomen

Vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar

2022

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie