Screeninguitstrijkje voor baarmoederhalskanker (25-64 jaar)

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Gynaecologie en verloskunde 91,00%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 443.416  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 14.773,15  
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2018   0.1%
Percentage ambulante verstrekkingen 99,78%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 43 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,18
Percentage vrouwen 100,00%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 0,74
TRENDS    
Trends 2010-2019 -2,50%
Trends 2017-2019 1,63%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt2010-2012 6,60  
Variatiecoëfficiënt2017-2019 9,00
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,06
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 2,19
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 16.869.597  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 5,62  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,35  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 3,04  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 38,04  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
114030
114041
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen 02-04-1988
149612
149623
Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van neoplastische cellen 01-08-1988
588873
588884
Honorarium voor het bijkomende cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, in tweede lezing naar aanleiding van de verstrekking 589853-589864, op dezelfde cervico-vaginale afnamen, gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal afnamen 01-07-2009
588932
588943
Honorarium voor het opsporen van hoogrisico HPV op cervicovaginale afnamen, door middel van een moleculair-diagnostische methode naar aanleiding van de prestatie 589853-589864 of 588873 - 588884, op dezelfde cervico-vaginale afname(n) 01-07-2009
589853
589864
Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal afnamen 01-04-2018

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Frottiscervical_femmesde25a64ans_depistage Nomenclatuur

Vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar

 

2019

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • FrequentieFrequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Ongeacht of het om de geldigheid van de analyse zelf gaat of om de interpretatie van de gegevens, er is een tool speciaal ontworpen om u de mogelijkheid te geven uw mening te geven en zaken met ons uit te wisselen. Wij nodigen u uit om de onderstaande tool* te downloaden en in te vullen naargelang van de informatie die u ons wenst te bezorgen. Vervolgens kunt u ons die informatie per mail sturen zodat wij kennis kunnen nemen van die voor ons bijzonder waardevolle informatie.

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en samenwerking!

Download de tool

*De tool wordt regelmatig geüpdatet, zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt die hier beschikbaar is.


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie