Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Oftalmologische chirurgie 77,92%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 2,12%
Mediane leeftijd 72 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,04
Percentage vrouwen 53,86%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,00
Variatiecoëfficiënt (2022) 14,01
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,80
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 98.163.158
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 852.933
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 5,53%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 402,28
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 4,84%
Variatiecoëfficiënt 2013-2015 15,48
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 14,73
Trends 2013-2022 4,86%
Trends 2013-2019 6,32%
Trends 2019-2022 2,01%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 19.595.355
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 1,70
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 22,40%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,73
% “Goedkope” geneesmiddelen 81,59%
Trends 2013-2022 -2,03%
Trends 2019-2022 -0,09%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
S01EA SYMPATHICOMIMETICA BIJ GLAUCOOM
S01EB PARASYMPATHICOMIMETICA
S01EC KOOLZUURANHYDRASEREMMERS
S01ED BETA-BLOKKERS
S01EE PROSTAGLANDINEANALOGEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Anti-glaucoommiddelen en miotica (2022)

Geen selectie

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie