Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In België blijkt uit officiële politiestatistieken dat in 2021 ongeveer 11 verkrachtingen per dag bij de politie werden gemeld. Volgens de Veiligheidsmonitor 2018 wordt echter ongeveer 82% van de seksuele aanrandingen en verkrachtingen niet gerapporteerd en worden ze daarom niet opgenomen in de statistieken van politie en justitie. Uit het meest recente prevalentieonderzoek in België[1] in 2021 blijkt dat 16% van de vrouwen en 5% van de mannen in hun leven het slachtoffer zijn geweest van verkrachting. Dit geweld heeft een aanzienlijke impact op de mentale, seksuele en fysieke gezondheid van de slachtoffers en vereist geïntegreerde medische, medisch-juridische en juridische zorg. 

Om een antwoord en bijstand te bieden aan slachtoffers van seksueel geweld en ter uitvoering van artikel 25 van de Conventie van Istanbul, werden in België zorgcentra na seksueel geweld (ZSG) opgericht.  Eind 2017 werden 3 zorgcentra voor seksueel geweld geopend in de gerechtelijke arrondissementen Brussel, Luik en Oost-Vlaanderen. In 2021 werden 2 nieuwe centra geopend: één in Antwerpen en één in Charleroi. In 2022 worden de centra in West-Vlaanderen en Leuven geopend. In 2023 werden er centra geopend in de provincies Namen, Luxemburg en Limburg. Deze ZSG zijn gevestigd in een ziekenhuis en worden gefinancierd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en door de FOD Volksgezondheid.

Elk ZSG onthaalt slachtoffers 7 dagen op 7 en 24h/24h en beschikt over forensisch verpleegkundigen, een psycholoog, een arts, een coördinator en een administratief medewerker. 

Het centrum werkt samen met zedeninspecteurs van de politie, die bij het ZSG een ruimte hebben om klachten te registreren. Het ZSG werkt eveneens samen met openbare aanklagers om klachten op te volgen[2] .

Meer weten? zsg.belgium.be

Enkele cijfers[3] :

3.287 aanmeldingen

van slachtoffers voor seksueel geweld in 2022

Evolutie aantal aanmeldingen van slachtoffers seksueel geweld

[1]Keygnaert I., et al. (2021). UN-MENAMAIS: Een beter begrip van de Mechanismes, Aard, Omvang en Impact van Seksueel Geweld in België. Gent: UGent. Geraadpleegd op 1 oktober 2023, van https://www.ugent.be/nl/actueel/bijlagen/seksueel-geweld-belgie-aanbevelingen-1

[2]Zorgcentra seksueel geweld: het model ZSG (Editie 2021). Brussel: Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Geraadpleegd op 1 oktober  2023, van https://zsg.belgium.be/nl

[3]Fomenko E., Baert S. & Keynaert I. (2022). Zorgcentra seksueel geweld in België: Evolutief rapport 2021. Universiteit Gent- ICRH. Geraadpleegd op 1 oktober 2023 via https://www.icrhb.org/nl/publicaties/8755724