Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Verpleegkundigen 98,50%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 29.064  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 253,50
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2019   98,3%
Percentage ambulante verstrekkingen 100,00%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 82 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,09
Percentage vrouwen 55,80%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 2,88
TRENDS    
Trends 2011-2021 7,74%
Trends 2011-2019 6,85%
Trends 2019-2021 11,36%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2011-2013 30,72  
Variatiecoëfficiënt 2019-2021 31,42
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,59
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 10,09
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 218.504.666  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 19,06  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,62  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 12,64  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 7.518,08  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
426510
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk dringend bezoek overdag dat tijdens de verzorgingsdag is verleend voor het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092), voor het forfait PP (427173 en 427195) en voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
426532
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk gepland bezoek ’s nachts voor het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092), voor het forfait PP (427173 en 427195) en voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
426554
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk dringend bezoek 's nachts voor het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092), voor het forfait PP (427173 en 427195) en voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
426871
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk contact met de referentieverpleegkundige dat tijdens de verzorgingsdag is verleend voor het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092), voor het forfait PP (427173 en 427195) en voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
426893
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk overlegvergadering met de huisarts dat tijdens de verzorgingsdag is verleend voor het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092), voor het forfait PP (427173 en 427195) en voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
426915
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk contact met het coördinatie-equipe dat tijdens de verzorgingsdag is verleend voor het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092), voor het forfait PP (427173 en 427195) en voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
426930
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk bezoek zonder nomenclatuurhandeling dat tijdens de verzorgingsdag is verleend voor het forfait PA (427055 en 427136), voor het forfait PB (427033 en 427114), voor het forfait PC (427011 en 427092), voor het forfait PP (427173 en 427195) en voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
426952
Thuiszorgen verpleegkunde, palliatieve patiënten : pseudocode te vermelden voor elk bezoek van minimum 1 uur dat tijdens de verzorgingsdag is verleend voor het forfait PN (427070 en 427151) 01-10-2001  
427011
Forfaitair honorarium PC, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : • wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : - afhankelijkheid wegens het criterium zich wassen (score 4) en het criterium zich kleden (score 4), en - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen (score 4) en om het criterium toiletbezoek (score 4), en - afhankelijkheid wegens het criterium continentie en het criterium eten (waarvoor één van de twee criteria een score 4 heeft en het andere criterium een score van minimum 3) • en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427033
Forfaitair honorarium PB, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : • wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : - afhankelijkheid wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en het criterium toiletbezoek (score 3 of 4), en - afhankelijkheid wegens het criterium continentie en/of het criterium eten (score 3 of 4) • en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427055
Forfaitair honorarium PA, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend : • aan een rechthebbende wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : - afhankelijk wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en/of het criterium toiletbezoek (score 3 of 4) • op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427070
Supplementair honorarium, forfait PN, genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : . in wiens hoofde één of meer verstrekkingen bedoeld sub I of sub III van deze rubriek worden aangerekend, zonder dat het dagplafond bedoeld in § 4, 6° wordt bereikt ; . en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427092
Forfaitair honorarium PC, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : • wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : - afhankelijkheid wegens het criterium zich wassen (score 4) en het criterium zich kleden (score 4), en - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen (score 4) en om het criterium toiletbezoek (score 4), en - afhankelijkheid wegens het criterium continentie en het criterium eten (waarvoor één van de twee criteria een score 4 heeft en het andere criterium een score van minimum 3) • en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427114
Forfaitair honorarium PB, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : • wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : - afhankelijkheid wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en het criterium toiletbezoek (score 3 of 4), en - afhankelijkheid wegens het criterium continentie en/of het criterium eten (score 3 of 4) • en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427136
Forfaitair honorarium PA, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend • aan een rechthebbende wiens fysieke afhankelijkheidstoestand beantwoordt aan de volgende criteria : - afhankelijk wegens het criterium zich wassen en het criterium zich kleden (score 3 of 4), en - afhankelijk wegens het criterium transfer en verplaatsingen en/of het criterium toiletbezoek (score 3 of 4) • op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427151
Supplementair honorarium forfait PN genoemd, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend aan een rechthebbende : . in wiens hoofde één of meer verstrekkingen bedoeld sub I of sub III van deze rubriek worden aangerekend, zonder dat het dagplafond bedoeld in § 4, 6° wordt bereikt ; . en die beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427173
Forfaitair honorarium PP, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend: • aan een rechthebbende in wiens hoofde de bepalingen in § 4, 6° van toepassing zijn; • op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  
427195
Forfaitair honorarium PP, dat één keer per verzorgingsdag wordt toegekend voor het geheel van de verpleegkundige verzorging, verleend : • aan een rechthebbende in wiens hoofde de bepalingen in § 4, 6° van toepassing zijn; • op voorwaarde dat deze rechthebbende beantwoordt aan de definitie van palliatieve patiënt, zoals bedoeld in § 5bis, 1° 01-10-2001  

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Soinspalliatifsadomicile_ajuste Nomenclatuur

Geen selectie

 

2021

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Ongeacht of het om de geldigheid van de analyse zelf gaat of om de interpretatie van de gegevens, er is een tool speciaal ontworpen om u de mogelijkheid te geven uw mening te geven en zaken met ons uit te wisselen. Wij nodigen u uit om de onderstaande tool* te downloaden en in te vullen naargelang van de informatie die u ons wenst te bezorgen. Vervolgens kunt u ons die informatie per mail sturen zodat wij kennis kunnen nemen van die voor ons bijzonder waardevolle informatie.

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en samenwerking!

Download de tool

*De tool wordt regelmatig geüpdatet, zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt die hier beschikbaar is.


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie