Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het Zorgpersoneelsfonds werd gecreëerd door de aanname van de wet van 9 december 2019. Krachtens die wet worden er begrotingsmiddelen vrijgemaakt om de werkgelegenheid en de begeleiding van de verpleegkundigen evenals de aantrekkingskracht van deze beroepen te verbeteren.

Het fonds beoogt de financiering van de netto-toename van de werkgelegenheid voor het zorgpersoneel, de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor het zorgpersoneel, opleiding en steun voor mentorprojecten.

VERDELING VAN DE MIDDELEN VAN HET ZORGPERSONEELSFONDS
PER SECTOR VOOR DE JAREN 2021 EN 2022


Tot de uitgaven die ten laste van het Fonds kunnen worden gebracht, behoren ook de uitgaven voor ondersteunend personeel dat het zorgpersoneel aflost. Het ondersteunend personeel staat in direct contact met het zorgpersoneel, zodat deze laatste meer tijd kan besteden aan de daadwerkelijke verzorging van de patiënten.

Meer weten: www.becaremagazine.be