Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het huidige zorgaanbod voor geestelijke gezondheidszorg erg veelzijdig. In de creatie van dit zorgaanbod streven we ernaar om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften voor wat betreft geestelijke gezondheidszorg voor zowel de kinderen, jongeren en adolescenten als voor volwassenen en ouderen. We hebben als doel zorg te bieden die aansluit bij de leefomgeving van elke patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met hun individuele behoeften en de unieke context van hun leefwereld. 

We stimuleren hierbij de samenwerking van de verschillende zorgactoren binnen de netwerken geestelijke gezondheidszorg zodat kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen snel en op maat kunnen worden geholpen. We beseffen dat de kracht van het zorgsysteem schuilt in samenwerking en de flexibiliteit om te evolueren met veranderende behoeften. 

Enerzijds door de investeringen in psychologische zorg in de 1ste lijn en anderzijds door investeringen in crisisteams en teams voor langdurige zorg, liaisonfuncties en residentiële intensieve behandeleenheden trachten we om een geestelijk gezondheidszorg aanbod voor ieders behoeften te kunnen aanbieden.

Op die manier streven we ernaar een getrapt geïntegreerd zorgsysteem voor de geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen bestaande uit gecoördineerde evidence-based diensten die in intensiteit toenemen of afnemen afhankelijk van iemands behoeften. Het hulpverleningstraject kan bij eender welke dienst beginnen en mensen kunnen terugkerende episodes van begeleiding of behandeling nodig hebben op verschillende niveaus in het getrapte systeem. We zijn er ons van bewust dat reeds vele onderdelen van zo’n getrapt zorgsysteem aanwezig zijn in het huidige zorgaanbod, maar dat er ook nog steeds lacunes zijn. Dé uitdaging voor de toekomst bestaat erin om die lacunes op te vullen om zo goed mogelijk aan de behoeften te kunnen beantwoorden, en, zoals gezegd, te streven naar een betere samenwerking tussen alle actoren en diensten met het oog op een optimale zorgcontinuïteit.