Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Laatste nieuws

11.04.2024

Ongeveer veertig rapporten zijn nieuw of bijgewerkt.

13.10.2023

We openen een nieuw hoofdstuk over gezondheidszorgprofessionals binnen de algemene context van praktijkvariaties...

26.09.2023

Alle analyses van praktijkvariaties zijn nu bijgewerkt met de data van 2022!

Praktijkvariaties omvatten elke ongegronde variatie in de geneeskundige verstrekkingen. Met een ongegronde variatie wordt een afwijkende variatie bedoeld, die veroorzaakt wordt door ontoereikende of buitensporige verstrekkingen. Die variaties getuigen van een mogelijk ongelijke toegang tot op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg ("evidence-based medicine") voor elke verzekerde, rekening houdend met zijn behoeften, en een potentieel gebrek aan efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem.

De Cel Doelmatige Zorg van het RIZIV analyseert voortdurend de praktijkvariaties sinds 2017. De resultaten van de analyses worden hier per thema gepubliceerd volgens een indeling per systeem en zodra ze beschikbaar zijn.
 
Praktijkvariaties in de gezondheidszorg kunnen vanuit één of meerdere perspectieven worden bekeken. De variaties worden hier vanuit de volgende invalshoeken geanalyseerd:

 

Naast de mogelijkheid om onderwerpen voor analyse aan ons voor te stellen, is het ook mogelijk om voor elk van de reeds uitgevoerde analyse met ons te interageren om enerzijds de keuze van de geselecteerde gegevens te becommentariëren of, anderzijds, interpretatie-elementen toe te voegen op basis van uw ervaringen. Deze gegevens worden hier doelbewust zonder enig interpretatief element verstrekt om ruimte te laten voor verdere gedachtewisselingen.

 Stuur ons een e-mail