Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: 10140 - Arts-specialist in de heelkunde 87,78%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 0,26%
Mediane leeftijd 52 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,21
Percentage vrouwen 47,78%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,38
Variatiecoëfficiënt (2022) 29,55
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 2,31
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 464.355
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 4.035
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 10,28%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 15,73
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 3,32%
Variatiecoëfficiënt 2013-2015 34,45
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 35,30
Trends 2013-2022 -3,63%
Trends 2013-2019 -4,27%
Trends 2019-2022 -2,32%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 354.730
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 0,03
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 42,30%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,92
% “Goedkope” geneesmiddelen 93,16%
Trends 2013-2022 -8,35%
Trends 2019-2022 -2,36%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
J01AA TETRACYCLINES
J01BA AMFENICOLEN
J01CA PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CE BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CF BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES
J01CR COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS
J01DB CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE
J01DC CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE
J01DD CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DH CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01EE SULFONAMIDEN MET TRIMETHOPRIM INCL. AFGELEIDEN
J01FA MACROLIDEN
J01FF LINCOSAMIDEN
J01GB OVERIGE AMINOGLYCOSIDEN
J01MA FLUOROCHINOLONEN
J01XA GLYCOPEPTIDEN
J01XB POLYMYXINES
J01XE NITROFURAANDERIVATEN
J01XX OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Antibiotica - Heelkunde (2022)

Geen selectie

Heelkunde (behalve stagiairs)

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie